FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

desa deri - desa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.334.846.895,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 72.498.822,00
 • Finansal Yatırımlar 697.725.714,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 149.757.358,00
 • Ticari Alacaklar 236.342.785,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 213.037.092,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.305.693,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.174.625,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.682.037,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 492.588,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 225.519.369,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.479.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 56.787.105,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 319.475,00
 • ARA TOPLAM 1.334.846.895,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 518.184.916,00
 • Finansal Yatırımlar 7.906.388,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.591.021,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 43.171.636,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 419.385,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 95.284.637,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.511.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 264.012.974,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 460.252,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.529.747,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.853.031.811,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 704.723.128,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.056.037,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 35.860.509,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 404.192.923,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 192.670.196,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 211.522.727,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.028.284,00
 • Diğer Borçlar 36.362.881,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 141.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.221.646,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.076.011,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 127.091.083,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.055.400,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.170.948,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.884.452,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 704.723.128,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.905.288,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.162.385,00
 • Banka Kredileri 67.961.603,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.200.782,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.069.352,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.069.352,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51.673.551,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 870.628.416,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 982.403.395,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 982.403.395,00
 • Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.500.255,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.361.484,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 163.361.484,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.292.924,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.844.394,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 146.869.095,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 411.828.167,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.853.031.811,00