FİNANS

ditas dogan - ditas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 467.378.183,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.142.621,00
 • Finansal Yatırımlar 118.007,00
 • Ticari Alacaklar 201.807.815,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 201.807.815,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.911.462,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.911.462,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 179.673.616,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.656.510,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.254.056,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.814.096,00
 • ARA TOPLAM 467.378.183,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 230.527.246,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 194.584,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 194.584,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 113.077.369,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.225.810,00
 • - Şerefiye 2.890.023,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.335.787,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.042.067,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.689.002,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 697.905.429,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 487.321.548,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 232.419.492,00
 • - Banka Kredileri 232.419.492,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.059.504,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.529.869,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 163.179.307,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.253.458,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 161.925.849,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.751.842,00
 • Diğer Borçlar 4.990.090,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.990.090,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.743.322,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.510.430,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.900.851,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.609.579,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.667.561,00
 • ARA TOPLAM 487.321.548,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.485.204,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 69.412.040,00
 • Banka Kredileri 39.394.341,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.221.968,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 59.073.164,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 59.073.164,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 615.806.752,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 82.098.677,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 63.157.956,00
 • Ödenmiş Sermaye 42.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 533.477,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.957.139,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -38.957.139,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.957.139,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.602.807,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.043.345,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -22.702.143,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.940.721,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 697.905.429,00

Kredi Hesaplama