FİNANS

ditas dogan - ditas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 301.320.485,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.944.875,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 138.224.084,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 138.224.084,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.825.446,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 102.096,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.723.350,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 125.683.280,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.893.513,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 165.114,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.584.173,00
 • ARA TOPLAM 301.320.485,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 164.977.409,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 34.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.320,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 109.936.915,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.507.343,00
 • - Şerefiye 2.890.023,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.617.320,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.892.697,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 466.297.894,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 255.236.227,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 88.853.445,00
 • - Banka Kredileri 88.853.445,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.851.645,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.941.550,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 122.115.740,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 122.115.740,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.767.608,00
 • Diğer Borçlar 2.923.466,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.923.466,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.448.937,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 966.103,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.186.907,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.937.986,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.248.921,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.122.376,00
 • ARA TOPLAM 255.236.227,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.768.467,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 67.384.892,00
 • Banka Kredileri 47.356.590,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.392.054,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.587.500,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.342.270,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.342.270,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.453.805,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 360.004.694,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 106.293.200,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 77.679.140,00
 • Ödenmiş Sermaye 26.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 294.504,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.011.743,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.114.016,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.114.016,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 102.273,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.681.024,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.696.178,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.881.568,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 28.614.060,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 466.297.894,00

Kredi Hesaplama