FİNANS

ditas dogan - ditas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 378.713.527,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.169.075,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 159.834.300,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 159.834.300,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.614.971,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.614.971,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 154.945.139,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.856.342,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.231.628,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.062.072,00
 • ARA TOPLAM 378.713.527,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 170.570.042,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.320,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 111.109.456,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.715.008,00
 • - Şerefiye 2.890.023,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.824.985,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.318.724,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.241,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 549.283.569,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 345.024.062,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 45.607.065,00
 • - Banka Kredileri 45.607.065,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 95.219.427,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.776.628,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 150.616.764,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 150.616.764,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.102.505,00
 • Diğer Borçlar 28.317.645,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.317.645,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.789.760,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.233.602,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.253.804,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.979.798,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.137.294,00
 • ARA TOPLAM 345.024.062,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.750.703,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 61.598.679,00
 • Banka Kredileri 41.360.049,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.816.894,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.765.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.387.024,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.387.024,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 443.774.765,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 105.508.804,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.581.697,00
 • Ödenmiş Sermaye 26.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 294.504,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.114.016,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.114.016,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 102.273,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 102.273,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.681.024,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.696.178,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.784.125,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.927.107,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 549.283.569,00

Kredi Hesaplama