FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ditas dogan - ditas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 623.627.449,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.993.433,00
 • Finansal Yatırımlar 117.996,00
 • Ticari Alacaklar 311.549.195,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 311.549.195,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.209.973,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.209.973,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 255.881.897,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.261.309,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 265.069,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.348.577,00
 • ARA TOPLAM 623.627.449,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 562.276.488,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 287.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 287.518,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 391.447.884,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.210.372,00
 • - Şerefiye 7.822.478,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.387.894,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 985.657,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.156.388,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.185.903.937,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 710.918.254,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 366.974.051,00
 • - Banka Kredileri 366.974.051,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.049.087,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.539.786,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 199.393.792,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.586.112,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 194.807.680,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.129.765,00
 • Diğer Borçlar 8.887.211,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.887.211,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.628.498,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 53.389.698,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.979.350,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.410.348,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.466.152,00
 • ARA TOPLAM 710.918.254,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.865.799,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 65.870.447,00
 • Banka Kredileri 41.926.955,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.481.768,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 91.995.352,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 91.995.352,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 868.784.053,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 317.119.884,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 286.357.603,00
 • Ödenmiş Sermaye 85.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 436.219.265,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.583.691,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -79.733.301,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -79.733.301,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -79.733.301,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.101.489,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -161.661.890,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -16.151.651,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 30.762.281,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.185.903.937,00