FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

do-co - doco - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • Dönen Varlıklar 15.655.360.000,00
 • Stoklar 1.179.370.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.936.400.000,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 598.670.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.790.000,00
 • Diğer Finansal Olmayan Varlıklar 961.600.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.457.870.000,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar 518.650.000,00
 • Duran Varlıklar 13.966.970.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 690.170.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.402.430.000,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 84.180.000,00
 • Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar 90.120.000,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 607.800.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 555.250.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 537.020.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 29.622.330.000,00
 •   0,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.455.160.000,00
 • Diğer Finansal Borçlar 1.840.400.000,00
 • Ticari Borçlar 3.986.740.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 960.390.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Yükümlülükler 339.650.000,00
 • Diğer Borçlar 2.236.250.000,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 91.740.000,00
 • Uzun Vadeli Yükümlülükler 13.598.420.000,00
 • Tahviller 1.440.740.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar 11.236.560.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 635.500.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Ticari Borçlar 420.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Yükümlülükler 240.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 284.970.000,00
 • Özkaynaklar 6.568.750.000,00
 • Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.897.630.000,00
 • Sermaye 586.570.000,00
 • Sermaye Yedekleri 3.143.490.000,00
 • Dönüştürülebilir tahvil borçları (özkaynak oranı) 335.150.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 4.927.230.000,00
 • Diğer Kapsamlı Gelir -2.969.340.000,00
 • Özel Fonlar -125.460.000,00
 • Azınlık Payı 671.110.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.622.330.000,00