FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

do-co - doco - Kar zarar

 • Satışlar 11410960000
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 68010000
 • Ticari Mal Maliyeti -4859570000
 • Personel Giderleri -3707330000
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -1699020000
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 18220000
 • FAVÖK - Faiz Amortisman / İtfa Payları / Değer Düşüklüğü Testlerinin Etkileri ve Vergi Öncesi Kar 1231270000
 • Amortisman İtfa Payları ve Değer Düşüklüğü Testlerinin Etkileri -414340000
 • FVÖK - Esas Faaliyet Karı 816940000
 • Finansman Gelirleri 40310000
 • Finansman Giderleri -113270000
 • Hiperenflasyon düzeltmelerinden elde edilen sonuç -39180000
 • Diğer Finansal Gelir / Gideri -54220000
 • Finansal Gelir / Gider -166360000
 • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar 650580000
 • Dönem Vergi Gideri -149750000
 • Dönem Karı 500830000
 • Azınlık Payı 61060000
 • Hissedarlara Dağıtabilir Konsolide Kar/Zarar 439770000