FİNANS

dogan holding - dohol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 25.371.236.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.826.598.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.493.130.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.949.555.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.084.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.926.471.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.662.404.000,00
 • Diğer Alacaklar 146.187.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 146.187.000,00
 • Türev Araçlar 13.093.000,00
 • Stoklar 5.787.178.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 850.118.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 427.392.000,00
 • ARA TOPLAM 25.371.236.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.168.325.000,00
 • Finansal Yatırımlar 849.542.000,00
 • Ticari Alacaklar 16.182.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.182.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 56.445.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 453.124.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.899.606.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.074.301.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.719.355.000,00
 • - Şerefiye 411.926.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.307.429.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 110.563.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 454.064.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 78.597.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 35.539.561.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.554.350.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.328.422.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.249.682.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.967.158.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.060.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.961.098.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 83.294.000,00
 • Diğer Borçlar 136.062.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 136.062.000,00
 • Türev Araçlar 11.371.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 329.573.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 204.548.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 110.231.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 80.608.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.623.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.306.000,00
 • ARA TOPLAM 13.554.350.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.334.511.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.391.627.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.686.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.744.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 189.806.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 183.770.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.036.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 559.697.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.888.861.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.650.700.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.842.736.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.616.938.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 143.526.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.159.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -30.769.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -29.422.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -29.422.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.836.561.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.077.290.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -240.729.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.867.062.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.939.132.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.494.660.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.807.964.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 35.539.561.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama