FİNANS

dogan holding - dohol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.727.542.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.265.341.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.309.630.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.572.700.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 82.623.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.490.077.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.669.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 110.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.559.000,00
 • Türev Araçlar 35.859.000,00
 • Stoklar 1.192.840.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 140.796.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 156.508.000,00
 • ARA TOPLAM 10.725.197.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.345.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.867.266.000,00
 • Finansal Yatırımlar 243.550.000,00
 • Ticari Alacaklar 28.681.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.681.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 228.635.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.464.219.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.883.847.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.225.239.000,00
 • - Şerefiye 105.101.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.120.138.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.269.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 101.363.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 253.568.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.594.808.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.072.022.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.780.046.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 480.120.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.395.006.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.994.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.393.012.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.198.000,00
 • Diğer Borçlar 42.099.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.099.000,00
 • Türev Araçlar 52.929.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 72.167.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 162.150.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 63.948.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 31.152.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.796.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 359.000,00
 • ARA TOPLAM 4.072.022.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.528.785.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.134.393.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.020.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.506.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 65.799.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 65.339.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 460.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 276.356.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.600.807.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.994.001.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.722.119.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.616.938.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 143.526.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.159.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.625.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.913.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -12.913.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 973.345.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.000.295.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -26.950.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.020.689.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.273.444.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 719.887.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.271.882.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.594.808.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama