FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dogan holding - dohol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 45.877.747.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.036.714.000,00
 • Finansal Yatırımlar 20.020.820.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.046.291.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.438.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.025.853.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 3.608.273.000,00
 • Diğer Alacaklar 310.354.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.384.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 308.970.000,00
 • Türev Araçlar 170.088.000,00
 • Stoklar 4.507.851.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.932.492.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.895.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.062.993.000,00
 • ARA TOPLAM 45.877.747.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.542.981.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.212.687.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.634.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.634.000,00
 • Türev Araçlar 97.118.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 828.151.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.767.843.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.719.410.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.980.872.000,00
 • - Şerefiye 434.001.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.546.871.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 410.729.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 914.070.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 24.326.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 59.420.728.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.572.053.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.289.139.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.870.890.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.027.675.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.578.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.019.097.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 325.744.000,00
 • Diğer Borçlar 460.453.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 460.453.000,00
 • Türev Araçlar 137.107.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 540.941.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 594.574.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.766.034.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 184.684.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.581.350.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.436.000,00
 • ARA TOPLAM 21.572.053.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.751.250.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.369.183.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.351.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 5.061.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 29.358.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 360.507.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 349.598.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.909.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 773.762.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.323.303.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 34.097.425.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.879.901.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.616.996.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 143.526.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.159.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -225.136.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -207.874.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -207.874.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.768.010.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.984.741.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -216.731.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.706.736.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.294.815.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.599.328.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.217.524.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 59.420.728.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00