FİNANS

ege endustri - egeen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.267.026.860,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 794.794.696,00
 • Finansal Yatırımlar 410.928.553,00
 • Ticari Alacaklar 494.593.441,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.258.941,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 409.334.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 84.666.299,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.666.299,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 471.400.055,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.580.339,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 63.477,00
 • ARA TOPLAM 2.267.026.860,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.084.725.524,00
 • Finansal Yatırımlar 12.553.278,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 107.486,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.486,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 356.732.919,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 297.527.325,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.408.575,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.408.575,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 292.237.071,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.740.970,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.351.752.384,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 785.466.266,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.168.732,00
 • - Banka Kredileri 12.678.099,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 312.733.406,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.084.266,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 311.649.140,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.824.437,00
 • Diğer Borçlar 253.110.063,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251.501.596,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.608.467,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.429.949,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 86.218.691,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 55.847.814,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.346.615,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 53.501.199,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.133.174,00
 • ARA TOPLAM 785.466.266,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 919.449.360,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 897.346.983,00
 • Banka Kredileri 835.300.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 62.046.983,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 455.484,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.646.893,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.646.893,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.704.915.626,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.646.836.758,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.646.836.758,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -35.391.072,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -35.391.072,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.391.072,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.673,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -5.673,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.575.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.492.487.353,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 158.902.045,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.351.752.384,00

Kredi Hesaplama