FİNANS

ege endustri - egeen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.347.129.740,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 476.393.453,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 425.169.956,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 70.857.218,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 354.312.738,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 53.694.369,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.694.369,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 384.171.736,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.578.396,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 121.830,00
 • ARA TOPLAM 1.347.129.740,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 487.713.870,00
 • Finansal Yatırımlar 9.710.419,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 84.138,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.138,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 224.006.276,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 73.304.913,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.483.576,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.483.576,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.479.125,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.086.641,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.834.843.610,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 600.436.869,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 188.230.537,00
 • - Banka Kredileri 173.987.139,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 158.310.545,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 301.278,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 158.009.267,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.702.287,00
 • Diğer Borçlar 192.808.295,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 192.700.184,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 108.111,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.732.973,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.101.208,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.069.119,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.139.188,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.929.931,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.481.905,00
 • ARA TOPLAM 600.436.869,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 147.853.030,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 126.263.754,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 126.263.754,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.589.276,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.589.276,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 748.289.899,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.086.553.711,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.086.553.711,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.910.211,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.910.211,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.910.211,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.460,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 21.460,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 105.769.377,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 741.055.765,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 221.348.215,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.834.843.610,00

Kredi Hesaplama