FİNANS

ege endustri - egeen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.115.662.198,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 982.671.245,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 476.109.667,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 88.124.854,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 387.984.813,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 69.040.348,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.040.348,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 569.815.135,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.871.425,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 154.378,00
 • ARA TOPLAM 2.115.662.198,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 772.729.025,00
 • Finansal Yatırımlar 11.716.075,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 104.465,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 104.465,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 283.351.987,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 172.610.495,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.460.375,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.460.375,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 181.590.403,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.654.208,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.888.391.223,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 484.860.573,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 128.574.147,00
 • - Banka Kredileri 108.347.919,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 265.953.563,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 617.274,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 265.336.289,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.017.184,00
 • Diğer Borçlar 131.264,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 131.264,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.921.746,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.038.326,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.426.232,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.300.399,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.125.833,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.798.111,00
 • ARA TOPLAM 484.860.573,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 868.355.531,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 821.875.962,00
 • Banka Kredileri 726.888.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 94.987.962,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 445.664,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 46.033.905,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.033.905,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.353.216.104,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.535.175.119,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.535.175.119,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.515.788,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -29.515.788,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -29.515.788,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.606,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 18.606,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.575.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 845.250.141,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 688.578.055,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.888.391.223,00

Kredi Hesaplama