FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ege endustri - egeen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.102.036.184,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.120.703.826,00
 • Finansal Yatırımlar 637.941.045,00
 • Ticari Alacaklar 503.410.579,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 80.700.083,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 422.710.496,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 76.274.764,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.274.764,00
 • Türev Araçlar 1.100.207,00
 • Stoklar 743.222.937,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.323.293,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 59.533,00
 • ARA TOPLAM 3.102.036.184,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.162.173.417,00
 • Finansal Yatırımlar 45.810.776,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 160.420,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 160.420,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.088.282.077,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.695.426.415,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.615.850,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.800.019,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.264.209.601,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 989.198.436,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 57.870.059,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 201.231.376,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 573.048.527,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.638.421,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 565.410.106,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 75.128.059,00
 • Diğer Borçlar 350.947,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 350.947,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.891.817,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.728.292,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 43.720.526,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.228.833,00
 • ARA TOPLAM 989.198.436,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.240.488.771,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.212.843.958,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 60.745,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.781.889,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.781.889,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.802.179,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.229.687.207,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.034.522.394,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.034.522.394,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 472.196.218,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -43.386.590,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -43.386.590,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.910.664,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.910.664,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.575.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.886.833.705,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 696.243.397,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.264.209.601,00