FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ege seramik - egser - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.542.960.878,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 89.450.185,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 675.370.216,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 372.137.090,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 303.233.126,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.642.296,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.642.296,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 634.236.266,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.436.825,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 80.825.090,00
 • ARA TOPLAM 1.542.960.878,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 463.510.102,00
 • Finansal Yatırımlar 447.257,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.475.768,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.475.768,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 291.268.625,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.182.872,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.182.872,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 224.593,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 152.910.987,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.006.470.980,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 716.881.755,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 150.564.838,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 455.270.308,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 455.270.308,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.336.145,00
 • Diğer Borçlar 9.123.842,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 431,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.123.411,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.761.476,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.759.896,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.462.878,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.033.298,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.429.580,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 937.516,00
 • ARA TOPLAM 716.881.755,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.310.759,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.502.168,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 65.788.411,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 65.788.411,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 788.192.514,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.218.278.466,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.218.278.466,00
 • Ödenmiş Sermaye 360.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.538.351,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.350.325,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.350.325,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 24.350.325,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.678.911,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 424.519.989,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 165.310.375,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.006.470.980,00

Kredi Hesaplama