FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ekos teknoloji - ekos - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.047.168.866,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.728.644,00
 • Finansal Yatırımlar 47.500,00
 • Ticari Alacaklar 429.851.342,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 761.221,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 429.090.121,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.905.102,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.297.102,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.608.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 446.005.658,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.062.677,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.062,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.544.881,00
 • ARA TOPLAM 1.047.168.866,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 693.778.389,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 153.240.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 505.117.823,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.224.253,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.459.688,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.597.685,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.740.947.255,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 705.581.299,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 256.917.055,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 354.219.544,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 354.219.544,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.876.207,00
 • Diğer Borçlar 15.865.942,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.865.942,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 47.710.414,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.943.393,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.048.744,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.513.344,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.535.400,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 705.581.299,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 251.511.337,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 132.191.341,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.619.922,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.619.922,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 116.700.074,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 957.092.636,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 783.854.619,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 783.663.011,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.164.094,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 324.146.407,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 324.146.407,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.671.729,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.704.616,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 15.704.616,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.599.776,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 109.257.549,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 104.118.757,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 191.608,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.740.947.255,00