FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

egeplast - eplas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 340.393.660,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.147.478,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 48.564.436,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 815.574,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.748.862,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 116.887.237,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 111.868.983,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.018.254,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 142.532.892,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.007.959,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.760,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.233.898,00
 • ARA TOPLAM 340.393.660,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 250.351.025,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.889.610,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.860.063,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.547,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.268.559,00
 • Maddi Duran Varlıklar 153.907.581,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.081,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.611,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.611,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.175.920,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 590.744.685,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 320.174.814,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.455.928,00
 • - Banka Kredileri 6.455.928,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.945.895,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 572.393,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.213.343,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.397,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.203.946,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.304.151,00
 • Diğer Borçlar 71.269.069,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.227.819,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.041.250,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 118.079.820,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.451.419,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 73.455.189,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.051.909,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 71.403.280,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 320.174.814,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.495.317,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.560.398,00
 • Banka Kredileri 4.481.582,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 78.816,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 641.531,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 833.359,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.460.029,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.460.029,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 352.670.131,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 238.074.554,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 228.317.706,00
 • Ödenmiş Sermaye 27.825.601,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.135.282,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.174.399,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.345.316,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.345.316,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.345.316,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.597.787,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.597.787,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.759.343,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 65.195.223,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -7.829.039,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.756.848,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 590.744.685,00

Kredi Hesaplama