FİNANS

erbosan - erbos - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.337.361.860,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 237.862.932,00
 • Finansal Yatırımlar 1.666.140,00
 • Ticari Alacaklar 378.741.244,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 626.822,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 378.114.422,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.115.157,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.115.157,00
 • Türev Araçlar 1.038.330,00
 • Stoklar 615.588.976,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 48.253.703,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.934.465,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.160.913,00
 • ARA TOPLAM 1.337.361.860,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 184.239.104,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.610,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.610,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.995.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 172.873.074,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 50.661,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.788,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 18.788,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 87.737,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 87.737,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.521.600.964,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 619.626.334,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 499.460.850,00
 • - Banka Kredileri 499.460.850,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 42.659.554,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.659.554,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.751.532,00
 • Diğer Borçlar 65.786,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.812,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.974,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.029.265,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.145.194,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.099.418,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.045.776,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.979.242,00
 • ARA TOPLAM 619.626.334,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.440.955,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.062.138,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.062.138,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.378.817,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 636.067.289,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 885.533.675,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 885.533.675,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.585.608,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 125.926.882,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 125.926.882,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.143.377,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.412.864,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 449.824.198,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 256.784.123,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.521.600.964,00

Kredi Hesaplama