FİNANS

erbosan - erbos - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.346.752.865,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 122.712.549,00
 • Finansal Yatırımlar 103.889.907,00
 • Ticari Alacaklar 340.737.939,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 105.523,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 340.632.416,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.962.902,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.962.902,00
 • Türev Araçlar 823.221,00
 • Stoklar 653.190.126,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.621.343,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 56.536.836,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.278.042,00
 • ARA TOPLAM 1.346.752.865,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 197.246.305,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.610,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.610,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.995.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 185.881.939,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 45.209,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.125,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 17.125,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 87.736,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 87.736,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.543.999.170,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 594.276.778,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 479.023.175,00
 • - Banka Kredileri 479.023.175,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.967.108,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.994,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.957.114,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.028.773,00
 • Diğer Borçlar 104.740,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.812,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.928,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.824.456,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.979.186,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.466.310,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.512.876,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 68.090.216,00
 • ARA TOPLAM 594.276.778,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.923.957,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.374.230,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.374.230,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.549.727,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 613.200.735,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 930.798.435,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 930.798.435,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.585.608,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 124.154.893,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 124.154.893,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.915.366,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.412.864,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 449.824.198,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 303.820.872,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.543.999.170,00

Kredi Hesaplama