FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

esenboga elektrik - esen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.149.504.455,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 269.848.077,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 679.226.779,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 679.226.779,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 551.814,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 551.814,00
 • Türev Araçlar 19.005.776,00
 • Stoklar 47.087.025,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 97.142.430,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.363.440,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.279.114,00
 • ARA TOPLAM 1.149.504.455,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.303.985.726,00
 • Finansal Yatırımlar 2.019.298.686,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 492.079,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 492.079,00
 • Türev Araçlar 59.405.159,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 679.808.499,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.544.275.765,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 656.520,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.018,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.453.490.181,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.453.170.477,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 185.507.806,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 760.811.661,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 442.531.582,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 442.531.582,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.825.561,00
 • Diğer Borçlar 6.782.940,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.782.940,00
 • Türev Araçlar 2.438.188,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.617.746,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.252.376,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.252.376,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.289.891,00
 • ARA TOPLAM 1.453.170.477,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.181.174.421,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.924.802.159,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.733.538,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.733.538,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.254.638.724,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.634.344.898,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.819.145.283,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.679.550.900,00
 • Ödenmiş Sermaye 260.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 614.945.974,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.958.638.799,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 273.852.769,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 273.852.769,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -807.816,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -948.764.629,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -948.764.629,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.719.950,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.322.133.272,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 231.444.494,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.139.594.383,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.453.490.181,00