FİNANS

euro yatirim holding - euhol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.754.854,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.548.255,00
 • Finansal Yatırımlar 949.086,00
 • Ticari Alacaklar 3.628,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.628,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.953.549,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.875.457,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.092,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.874.995,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 66.449,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 358.892,00
 • ARA TOPLAM 11.754.854,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 172.778.254,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.130,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.130,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.875.891,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.802.526,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.679,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 275,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.133.968,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 184.533.108,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.085.806,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.874.347,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.637,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.870.710,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 132.605,00
 • Diğer Borçlar 1.772.145,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.772.145,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 205.779,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 68.464,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 137.315,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 100.930,00
 • ARA TOPLAM 7.085.806,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.424.573,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 220.651,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 220.651,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.203.922,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.510.379,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 175.022.729,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 175.022.729,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 51.502,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.332.608,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 847.933,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -123.289,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -123.289,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.816.429,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.921.106,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.895.363,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 184.533.108,00

Kredi Hesaplama