FİNANS

europen endustri - euren - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.546.827.020,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 50.265.985,00
 • Finansal Yatırımlar 561.757.360,00
 • Ticari Alacaklar 452.677.724,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 256.091.466,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 196.586.258,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.670.646,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.112.905,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.557.741,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 382.049.741,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.847.301,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.558.263,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.546.827.020,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 586.566.908,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 930.935,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 930.935,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.082.635,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.082.635,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 52.695.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 489.314.115,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.192.063,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.456.554,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 32.456.554,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.895.606,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.133.393.928,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 624.586.296,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 94.328.389,00
 • - Banka Kredileri 94.328.389,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 68.606.670,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 56.664.482,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 365.872.289,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.265.998,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 359.606.291,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.301.743,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.967.078,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 45.536.977,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.055.874,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.055.874,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.917.276,00
 • ARA TOPLAM 624.586.296,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 203.343.399,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 144.812.373,00
 • Banka Kredileri 119.634,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 144.692.739,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 714.734,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 504.545,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.264.267,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.792.961,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.471.306,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.047.480,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 827.929.695,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.305.464.233,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.305.984.305,00
 • Ödenmiş Sermaye 168.780.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 498.555.168,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 105.103.931,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 105.103.931,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 41.353,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -417.907,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -417.907,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.661.392,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 156.645.652,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 304.641.577,00
 • Diğer Yedekler 65.014.492,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -520.072,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.133.393.928,00

Kredi Hesaplama