FİNANS

europen endustri - euren - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.758.194.976,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 80.298.030,00
 • Finansal Yatırımlar 539.215.737,00
 • Ticari Alacaklar 537.621.587,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 364.933.945,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 172.687.642,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 47.157.370,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.208.318,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 36.949.052,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 436.067.248,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.333.022,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 47.501.982,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.758.194.976,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.396.095.320,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 427.228,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 427.228,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.781.020,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.781.020,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 52.695.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.157.137.705,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.122.099,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 170.042.210,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.890.058,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.154.290.296,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 866.231.290,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 164.263.749,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 101.742.416,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 454.998.327,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.993.928,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 448.004.399,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.113.260,00
 • Diğer Borçlar 62.086.328,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.095.575,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 56.990.753,00
 • Türev Araçlar 8.850.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.105.087,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.339.407,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.732.716,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.732.716,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 866.231.290,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 330.640.053,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 220.652.382,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 715.724,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 72.078,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.383.262,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.028.194,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.355.068,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 85.816.607,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.196.871.343,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.957.418.953,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.957.990.220,00
 • Ödenmiş Sermaye 760.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.728.608,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 576.000.558,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 576.000.558,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 34.307,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.434.080,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.434.080,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.864.976,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 461.652.171,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 59.177.987,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -571.267,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.154.290.296,00

Kredi Hesaplama