FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

europen endustri - euren - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.174.009.132,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.892.313,00
 • Finansal Yatırımlar 533.437.374,00
 • Ticari Alacaklar 957.575.013,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 718.166.647,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 239.408.366,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.066.936,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.066.936,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 610.778.087,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.011.363,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.248.046,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 2.174.009.132,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.189.295.659,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.005.919,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.005.919,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 142.760.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.103.268.409,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.936.491,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 777.313.826,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 159.011.014,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.363.304.791,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 926.474.065,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 98.962.976,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 200.354.094,00
 • Banka Kredileri 89.314.393,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 526.114.431,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.343.309,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 513.771.122,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.965.254,00
 • Diğer Borçlar 10.286.320,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.903.317,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.383.003,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.382.090,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.667.741,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.741.159,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.741.159,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 926.474.065,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.148.905.283,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 877.863.655,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 719.841,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.762.970,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.820.141,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.942.829,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 241.558.817,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.075.379.348,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.287.925.443,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.287.925.443,00
 • Ödenmiş Sermaye 760.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 985.758.797,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 126.427.967,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 785.021.362,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 785.021.362,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -216.718,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.467.779,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 947.148.154,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 636.101.384,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.363.304.791,00