FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gen ilac - genil - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.975.523.702,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 391.267.074,00
 • Finansal Yatırımlar 418.013.402,00
 • Ticari Alacaklar 442.171.237,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.756.732,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 412.414.505,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 124.423.256,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 111.182.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.240.292,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 444.571.568,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.708.884,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.264.802,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 57.103.479,00
 • ARA TOPLAM 1.975.523.702,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.706.878.764,00
 • Finansal Yatırımlar 103.280.186,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 165.520.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.245.997.785,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.228.215,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.228.215,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 78.852.578,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.682.402.466,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 683.643.512,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 153.378.289,00
 • - Banka Kredileri 148.775.897,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 81.506.893,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 389.887.824,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.579.381,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 383.308.443,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.275.713,00
 • Diğer Borçlar 13.291.080,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.564.199,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.726.881,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.264.989,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.038.724,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.307.332,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.731.392,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 683.643.512,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 194.240.307,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 80.133.749,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.502.721,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.502.721,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 95.603.837,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 877.883.819,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.804.518.647,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.793.805.525,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 474.072.440,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 634.247.071,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.107.926,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 255.931.478,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.080.446.610,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.713.122,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.682.402.466,00

Kredi Hesaplama