FİNANS

guler yat. holding - glryh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.209.755.151,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 191.314.661,00
 • Finansal Yatırımlar 73.068.111,00
 • Ticari Alacaklar 73.795.841,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 363.216,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.432.625,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 755.564.647,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 755.564.647,00
 • Diğer Alacaklar 44.963.199,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.197.895,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.765.304,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 29.106.362,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.278.303,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 201.410,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.462.617,00
 • ARA TOPLAM 1.202.755.151,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 694.601.771,00
 • Finansal Yatırımlar 215.968.457,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.795.972,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.382.575,00
 • Maddi Duran Varlıklar 437.064.052,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.200.644,00
 • - Şerefiye 4.595.485,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.605.159,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 869.751,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.904.356.922,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 828.280.083,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 357.770.906,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.610.420,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 53.027.885,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 298.753.944,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.453.879,00
 • Diğer Borçlar 70.581.256,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 64.965.300,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.615.956,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.258.328,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.406.665,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.196.283,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.196.283,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.220.517,00
 • ARA TOPLAM 828.280.083,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.504.808,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.428.411,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.152.351,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.152.351,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 61.924.046,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 896.784.891,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.007.572.031,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 462.869.663,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 39.873.668,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 263.875,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 263.875,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.878,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 619.064,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 218.340.038,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 81.327.602,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 544.702.368,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.904.356.922,00

Kredi Hesaplama