FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

guler yat. holding - glryh - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.950.365.879,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 859.139.435,00
 • Finansal Yatırımlar 968.507.645,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 831.915.284,00
 • Ticari Alacaklar 75.295.506,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 96.488,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 75.199.018,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.829.549.146,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.829.549.146,00
 • Diğer Alacaklar 48.091.924,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 340.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 47.751.924,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 46.811.982,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.245.393,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.163.618,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.614.203,00
 • ARA TOPLAM 4.931.418.852,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 18.947.027,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.925.357.188,00
 • Finansal Yatırımlar 513.960.339,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.580.004,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.117.771,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.285.454.569,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.513.582,00
 • - Şerefiye 16.926.671,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.586.911,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.639.386,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.875.723.067,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.158.678.914,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 771.287.069,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.944.024,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 41.316.712,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1.025.263.237,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.159.248,00
 • Diğer Borçlar 46.255.818,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.255.818,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.059.224,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 159.890.979,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.502.603,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.466.285,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.036.318,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.158.678.914,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 339.193.371,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 325.096.844,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.338.046,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.338.046,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.758.481,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.497.872.285,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.377.850.782,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.807.742.126,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 359.134.931,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 672.862.346,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.522.608,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 68.522.608,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 367.726,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.721.064,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 441.345.512,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 137.155.665,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.570.108.656,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.875.723.067,00