FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gimat magazacilik - gmtas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 236.548.782,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 39.980.425,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.157.313,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.157.313,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.200.525,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.200.525,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 176.738.040,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.472.479,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 236.548.782,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 859.598.316,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 177.507.380,00
 • Maddi Duran Varlıklar 681.829.239,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 681.829.239,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 261.697,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 261.697,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.096.147.098,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.118.077,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.437.708,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 553.356,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 32.357.040,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 170.341,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.186.699,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.871.604,00
 • Diğer Borçlar 699.339,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 281.361,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 417.978,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 84.523,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.574.670,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 284.962,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 284.962,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.254.875,00
 • ARA TOPLAM 59.118.077,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.038.324,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.288.135,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.031.254,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.031.254,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 93.718.935,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 161.156.401,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 934.990.697,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 934.990.697,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -216.224,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 517.760.655,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 517.760.655,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.897.791,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.337.980,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.057.584,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 187.850.702,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.096.147.098,00