FİNANS

gezinomi seyahat - gznmi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 485.358.472,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 67.089.098,00
 • Finansal Yatırımlar 166.729.732,00
 • Ticari Alacaklar 26.713.092,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.235.001,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.478.091,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 57.490.672,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 752.385,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.738.287,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 166.192.796,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 142.394,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.000.688,00
 • ARA TOPLAM 485.358.472,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.965.321,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.951.179,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.951.179,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.709.882,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 468.310,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 468.310,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 610.613,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.462.019,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 496.323.793,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 251.946.457,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.557.057,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 65.234.476,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.124.984,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 60.109.492,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.567.643,00
 • Diğer Borçlar 1.424.547,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.382.051,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.496,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 179.906.437,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.076.275,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 725.633,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 634.218,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 91.415,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 89.055,00
 • ARA TOPLAM 251.946.457,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.093.878,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 735.478,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 735.478,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 358.400,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 358.400,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 253.040.335,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 243.283.458,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 238.217.700,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 125.942.092,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.024,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.441,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.398.658,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 70.814.485,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.065.758,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 496.323.793,00

Kredi Hesaplama