FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gezinomi seyahat - gznmi - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.155.784.691,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 67.575.231,00
 • Finansal Yatırımlar 38.884.264,00
 • Ticari Alacaklar 123.952.351,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.828.815,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.123.536,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 145.534.747,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 145.534.747,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 772.272.893,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 181.619,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.383.586,00
 • ARA TOPLAM 1.155.784.691,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 367.160.636,00
 • Finansal Yatırımlar 266.628.974,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 189.355,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 189.355,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 40.965.457,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 44.307.783,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.350.185,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.350.185,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 758.563,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 758.563,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.522.945.327,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 718.098.729,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.058.344,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 149.077.432,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.102.887,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.974.545,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.953.737,00
 • Diğer Borçlar 599.257,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 99.257,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 555.808.693,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 358.097,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.539.184,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.392.242,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.146.942,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 271.823,00
 • ARA TOPLAM 718.098.729,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.694.932,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.781.489,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.781.489,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.913.443,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 721.793.661,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 801.151.666,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 801.151.666,00
 • Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 83.788.857,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 231.862.920,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.823.518,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.823.518,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.511.177,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 511.623.361,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -107.811.131,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.522.945.327,00