FİNANS

gezinomi seyahat - gznmi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 850.348.962,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.386.325,00
 • Finansal Yatırımlar 476.969.302,00
 • Ticari Alacaklar 23.662.339,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.436.465,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.225.874,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 54.927.799,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.783.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.144.799,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 285.841.116,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 562.081,00
 • ARA TOPLAM 850.348.962,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 22.789.963,00
 • Finansal Yatırımlar 12.500.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 68.159,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.159,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.179.086,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 442.801,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 442.801,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 346.118,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.940.578,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 873.138.925,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 309.251.932,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.736.177,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 52.210.172,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.678.666,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.531.506,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.316.715,00
 • Diğer Borçlar 503.793,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 500.198,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.595,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 250.272.451,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 888.535,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 717.358,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 669.576,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.782,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 76.476,00
 • ARA TOPLAM 309.251.932,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.682.214,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.058.342,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.058.342,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 589.200,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 589.200,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.672,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 311.934.146,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 561.204.779,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 545.668.475,00
 • Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 100.144.791,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -317.370,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -317.370,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.108.441,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 318.658,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 377.919.302,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.536.304,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 873.138.925,00

Kredi Hesaplama