FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

hatsan gemi - hatsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.274.537.348,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.028.463.354,00
 • Finansal Yatırımlar 4.456,00
 • Ticari Alacaklar 361.931.852,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.774.773,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 359.157.079,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.225.126,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 986.454,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.238.672,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 241.499.517,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 399.731.898,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.565.155,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.734.869,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 81.259.099,00
 • ARA TOPLAM 2.274.537.348,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.557.775.415,00
 • Finansal Yatırımlar 75.079.564,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 569.445,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 569.445,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.082.979.758,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 351.998,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 351.998,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.618,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 394.418.557,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.832.312.763,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.295.757.126,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.564.896,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 181.977.865,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 191.122.057,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.322.041,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 187.800.016,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.367.739,00
 • Diğer Borçlar 1.348.643,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.348.590,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 53,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 801.748.055,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 49.536.696,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.927.979,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.608.717,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.777.581,00
 • ARA TOPLAM 1.295.757.126,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 813.284.898,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 569.942.351,00
 • Banka Kredileri 560.809.905,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.267.348,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.559.202,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.559.202,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 232.783.345,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.109.042.024,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.723.270.739,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.723.270.739,00
 • Ödenmiş Sermaye 221.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 206.291.913,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 794.753.411,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.402.782,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.402.782,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.402.782,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.640.641,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 735.240.217,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 725.247.339,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.832.312.763,00