FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ihlas gazetecilik - ihgzt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 670.233.046,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.206.725,00
 • Finansal Yatırımlar 28.503.396,00
 • Ticari Alacaklar 329.211.603,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.315.811,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 319.895.792,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.360.125,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.294.486,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.065.639,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 204.473.584,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.759.999,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 82.246,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.635.368,00
 • ARA TOPLAM 670.233.046,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 965.753.637,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.411.276,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 47.188.185,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 478.545.199,00
 • Maddi Duran Varlıklar 173.524.291,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.720.572,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.147.937,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 105.676.312,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.635.986.683,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 176.529.186,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.460.088,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.766.479,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 40.987.987,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.518.965,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.469.022,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.780.890,00
 • Diğer Borçlar 72.785.845,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.669.357,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.703.419,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.303.322,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.400.097,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.375.121,00
 • ARA TOPLAM 176.529.186,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 150.543.817,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.195.229,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.790.574,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.790.574,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 97.540.484,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 17.530,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 327.073.003,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.308.913.680,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.308.913.680,00
 • Ödenmiş Sermaye 800.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.917,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.240.257,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 60.491.385,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.172.873,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.901,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 462.812.806,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -13.225.201,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.635.986.683,00