FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ihlas holding - ihlas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.581.561.230,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 496.309.109,00
 • Finansal Yatırımlar 62.862.800,00
 • Ticari Alacaklar 2.060.309.396,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.348.282,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.050.961.114,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.709.601,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.135.032.156,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 336.651.381,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.213.895,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 447.472.892,00
 • ARA TOPLAM 7.581.561.230,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.729.800.384,00
 • Finansal Yatırımlar 46.028.403,00
 • Ticari Alacaklar 118.846.544,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.926.461,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.135.290.324,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.536.862.923,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.243.983,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.243.983,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 473.607.373,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 208.150.463,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.311.361.614,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.493.009.259,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.452.806,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.414.132,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 835.683.558,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.793.812,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 830.889.746,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 144.527.395,00
 • Diğer Borçlar 11.479.913,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.192.610,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.287.303,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 259.645.971,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.724.661,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 56.486.977,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 102.593.846,00
 • ARA TOPLAM 1.493.009.259,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.620.779.072,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 159.817.001,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 130.495,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.883.046.938,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 104.228.448,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 95.102.317,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 9.126.131,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 473.538.660,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 17.530,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.113.788.331,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.197.573.283,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.675.295.742,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.753.445,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 650.663.605,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 650.663.605,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.419.072,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.073,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -28.073,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.722.152,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 516.970.240,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -35.617.995,00
 • Diğer Yedekler 58.360.952,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.522.277.541,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.311.361.614,00