FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ihlas gayrimenkul - ihlgm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.020.112.335,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 137.966.172,00
 • Finansal Yatırımlar 88.282.698,00
 • Ticari Alacaklar 207.668.011,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.701.977,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 182.966.034,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 92.404.341,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 87.230.843,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.173.498,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 221.153.764,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 209.489.257,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 216.392,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 62.931.700,00
 • ARA TOPLAM 1.020.112.335,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 311.917.638,00
 • Finansal Yatırımlar 113.485.497,00
 • Ticari Alacaklar 7.458.251,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.458.251,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 791.046,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 791.046,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 109.375.395,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.708.606,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.131.017,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 53.147.417,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.332.029.973,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.717.959,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.065.170,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 28.607.312,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.174.269,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.433.043,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.125.322,00
 • Diğer Borçlar 26.817.151,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.423.036,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.394.115,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 72.200.930,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.781.936,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.857.902,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 948.855,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.909.047,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.262.236,00
 • ARA TOPLAM 159.717.959,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.794.971,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.734.149,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.635.969,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.635.969,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.424.853,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 246.512.930,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.085.517.043,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.085.456.157,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.214.056,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.401.640,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.879.686,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.879.686,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.359.397,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.981.618,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 228.411.650,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -6.461.267,00
 • Diğer Yedekler -61.918.812,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.886,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.332.029.973,00

Kredi Hesaplama