FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

indeks bilgisayar - indes - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 15.984.874.548,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.115.360.863,00
 • Finansal Yatırımlar 642.976.366,00
 • Ticari Alacaklar 9.189.029.167,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 265.940,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.188.763.227,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.877.024,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.877.024,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.286.533.316,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 508.432.160,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 236.665.652,00
 • ARA TOPLAM 15.984.874.548,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.362.518.135,00
 • Finansal Yatırımlar 73.171.167,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.941,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 728.942.795,00
 • Maddi Duran Varlıklar 487.294.618,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.205.457,00
 • - Şerefiye 5.136.551,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.068.906,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.347.392.683,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.801.470.329,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.694.386.286,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.936.625.632,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 134.897,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.936.490.735,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.415.509,00
 • Diğer Borçlar 232.828.917,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 232.828.917,00
 • Türev Araçlar 1.511.049,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 509.667.565,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 166.206.567,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 250.828.804,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 250.828.804,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 13.801.470.329,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 130.872.769,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.393.467,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.811.165,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.811.165,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 93.668.137,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.932.343.098,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.415.049.585,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.213.814.820,00
 • Ödenmiş Sermaye 750.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.270.545.564,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 96.018.828,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 243.691.370,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 243.691.370,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.250.593,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 154.714.838,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 154.714.838,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 616.067.224,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -170.275.792,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 508.218.517,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 201.234.765,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.347.392.683,00