FİNANS

indeks bilgisayar - indes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.607.390.042,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.936.918.694,00
 • Finansal Yatırımlar 399.382.996,00
 • Ticari Alacaklar 4.676.972.464,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 605.821,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.676.366.643,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.283.963,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.283.963,00
 • Türev Araçlar 10.746.803,00
 • Stoklar 1.326.390.236,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 69.339.885,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.004,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 185.349.997,00
 • ARA TOPLAM 8.607.390.042,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 138.738.145,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.941,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 54.885.008,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.514.123,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.951.846,00
 • - Şerefiye 1.897.699,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.054.147,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.670.403,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.746.128.187,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.362.067.326,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.460.602.966,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.447.248.503,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.953,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.447.195.550,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.161.138,00
 • Diğer Borçlar 61.702.840,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 61.702.840,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 181.617.198,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 59.620.112,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 149.114.569,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 149.114.569,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 7.362.067.326,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.470.523,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.659.358,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.811.165,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.811.165,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.390.537.849,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.355.590.338,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.183.045.442,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.064.323,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 156.607,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.807.720,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.807.720,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.807.720,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.954.125,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 90.954.125,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 141.854.804,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 406.232.874,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 405.730.229,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 172.544.896,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.746.128.187,00

Kredi Hesaplama