FİNANS

indeks bilgisayar - indes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.007.701.001,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.305.470.010,00
 • Finansal Yatırımlar 401.171.320,00
 • Ticari Alacaklar 4.273.044.565,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.138,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.273.037.427,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.393.354,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.393.354,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.695.608.176,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.720.468,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 253.293.108,00
 • ARA TOPLAM 9.007.701.001,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 152.255.241,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.941,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 54.313.295,00
 • Maddi Duran Varlıklar 34.177.531,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.486.266,00
 • - Şerefiye 1.897.699,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.588.567,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 37.141.373,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.159.956.242,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.473.178.575,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 766.961.729,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.192.002.130,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.008.790,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.190.993.340,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.336.962,00
 • Diğer Borçlar 118.667.696,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 118.667.696,00
 • Türev Araçlar 2.070.555,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 216.319.887,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35.459.331,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 138.360.285,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 138.360.285,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 7.473.178.575,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.139.922,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.016.817,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.123.105,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.123.105,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.486.318.497,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.673.637.745,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.493.191.403,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.064.323,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 57.224.464,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.907.442,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.907.442,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.907.442,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 92.679.178,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 92.679.178,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.711.734,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.020.876.169,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 130.423.577,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 180.446.342,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.159.956.242,00

Kredi Hesaplama