FİNANS

indeks bilgisayar - indes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.154.159.804,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.772.743.980,00
 • Finansal Yatırımlar 16.900.535,00
 • Ticari Alacaklar 3.633.653.254,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 565.657,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.633.087.597,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.689.218,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.689.218,00
 • Türev Araçlar 29.279.070,00
 • Stoklar 1.435.650.192,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 106.511.837,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.976,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 157.728.742,00
 • ARA TOPLAM 7.154.159.804,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 137.240.379,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.941,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 55.170.863,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.865.285,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.185.316,00
 • - Şerefiye 1.897.699,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.287.617,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.731.124,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.291.400.183,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.094.444.309,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.327.214.605,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.414.141.247,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 478.600,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.413.662.647,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.572.518,00
 • Diğer Borçlar 15.302.009,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.302.009,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 163.511.373,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 57.368.159,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 115.334.398,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 115.334.398,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.094.444.309,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.479.973,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.009.437,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.470.536,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.470.536,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.118.924.282,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.172.475.901,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.008.275.563,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.064.323,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 156.607,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.653.202,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.653.202,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.653.202,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.218.179,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 81.218.179,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 141.854.804,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 406.232.874,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 239.541.778,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 164.200.338,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.291.400.183,00

Kredi Hesaplama