FİNANS

indeks bilgisayar - indes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.040.850.810,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.102.090.413,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.227.882.093,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 236.237,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.227.645.856,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.404.131,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.404.131,00
 • Türev Araçlar 14.586.871,00
 • Stoklar 591.024.444,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.581.808,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.490,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 73.268.560,00
 • ARA TOPLAM 4.040.850.810,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 133.133.514,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.941,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 56.040.432,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.704.935,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.624.526,00
 • - Şerefiye 1.897.699,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.726.827,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.050.170,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.173.984.324,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.380.638.221,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 753.756.740,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.512.685.705,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 86.395,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.512.599.310,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.163.965,00
 • Diğer Borçlar 24.210.346,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.210.346,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.007.598,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.499.684,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 37.314.183,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 37.314.183,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.380.638.221,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.283.005,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.240.802,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.042.203,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.042.203,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.398.921.226,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 775.063.098,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 650.486.360,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.064.323,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 156.607,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.187.648,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.187.648,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.187.648,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33.028.340,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 33.028.340,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.315.798,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 227.288.501,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 136.713.184,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 124.576.738,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.173.984.324,00

Kredi Hesaplama