FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ingram bilisim - ingrm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.807.502.909,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 382.802.812,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.428.926.431,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.521.821,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.426.404.610,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 214.492,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 214.492,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 981.666.802,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.892.372,00
 • ARA TOPLAM 7.807.502.909,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 349.943.804,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 90.395.320,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 90.395.320,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.430.149,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.430.149,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 65.089.249,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.157.446.713,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.077.873.152,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 211.734.143,00
 • - Banka Kredileri 186.793.842,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.122.275.132,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.450.659.312,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 56.371.944,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.394.287.368,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 632.842,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35.661.285,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 34.954.284,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.954.284,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 221.956.154,00
 • ARA TOPLAM 6.077.873.152,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 737.564.071,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 731.631.690,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.932.381,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.932.381,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.815.437.223,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.342.009.490,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.307.250.911,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -31.517.998,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.335.787.735,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -495.736,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -495.736,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.336.283.471,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.609.528,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -27.628.354,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 34.758.579,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.157.446.713,00