FİNANS

ipek dogal enerji - ipeke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.270.909.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 982.644.000,00
 • Finansal Yatırımlar 9.315.360.000,00
 • Ticari Alacaklar 19.462.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.462.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 121.892.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 121.892.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 786.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.919.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 412.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.466.000,00
 • ARA TOPLAM 11.270.909.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.623.385.000,00
 • Finansal Yatırımlar 284.750.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.645.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.645.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 217.122.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.571.757.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.820.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.588.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 110.585.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 264.996.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 133.857.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.894.294.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.317.291.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.884.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 196.628.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.628.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.536.000,00
 • Diğer Borçlar 18.308.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.308.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.703.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 283.186.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 740.133.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 70.379.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 669.754.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.913.000,00
 • ARA TOPLAM 1.317.291.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 502.249.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 781.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 781.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 107.147.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 185.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 394.136.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 84.922.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 309.214.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.819.540.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.074.754.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.754.798.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 259.786.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 239.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.025.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.025.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.025.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 312.256.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.580.904.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 618.638.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.319.956.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.894.294.000,00

Kredi Hesaplama