FİNANS

ipek dogal enerji - ipeke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.737.713.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.307.751.000,00
 • Finansal Yatırımlar 6.337.952.000,00
 • Ticari Alacaklar 37.699.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.699.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 291.515.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 185.897.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 105.618.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 715.128.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.099.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 93.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.309.000,00
 • ARA TOPLAM 10.737.713.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.184.891.000,00
 • Finansal Yatırımlar 874.688.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.571.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.571.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 218.693.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.513.008.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.045.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.813.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 148.207.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 253.293.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 131.446.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.922.604.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.147.726.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.093.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 200.995.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 200.995.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.664.000,00
 • Diğer Borçlar 20.916.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.740.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.176.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.989.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 222.228.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 629.354.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.132.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 585.222.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.487.000,00
 • ARA TOPLAM 1.147.726.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 481.443.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.549.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.549.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 91.534.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 185.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 383.175.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 75.508.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 307.667.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.629.169.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.293.435.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.472.937.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 259.786.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 239.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.341.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.341.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.341.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.204.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.834.165.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 340.884.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.820.498.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.922.604.000,00

Kredi Hesaplama