FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ipek dogal enerji - ipeke - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.089.014.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.070.138.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.876.201.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 83.890.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 83.890.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 153.617.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 153.617.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.555.665.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 300.561.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.151.000,00
 • ARA TOPLAM 12.089.014.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 14.998.741.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.371.598.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 781.823.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 777.630.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.193.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 880.374.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.733.739.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.025.000,00
 • - Şerefiye 95.253.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.772.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.950.836.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.539.342.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 622.526.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 27.087.755.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.090.357.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 386.344.000,00
 • - Banka Kredileri 383.335.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 327.744.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 327.744.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 133.491.000,00
 • Diğer Borçlar 60.806.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 42.341.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.465.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.306.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 206.224.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 949.674.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.807.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 920.867.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.768.000,00
 • ARA TOPLAM 2.090.357.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 662.548.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.107.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.107.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 161.652.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 396.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 475.759.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 148.079.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 327.680.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.634.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.752.905.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 24.334.850.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.797.027.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 259.786.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.536.786.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 49.723.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.590.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.692.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.692.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.692.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.167.591.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.649.302.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 179.387.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.537.823.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 27.087.755.000,00