FİNANS

ipek dogal enerji - ipeke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.151.297.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.413.254.000,00
 • Finansal Yatırımlar 9.542.394.000,00
 • Ticari Alacaklar 51.237.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.237.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 664.476.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 501.644.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 162.832.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.107.980.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 345.114.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 544.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.789.000,00
 • ARA TOPLAM 13.151.297.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.844.472.000,00
 • Finansal Yatırımlar 289.259.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.629.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.629.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 111.191.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.735.547.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.566.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.334.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 131.158.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 338.078.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 202.651.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.995.769.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.954.615.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 256.913.000,00
 • - Banka Kredileri 241.509.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 238.047.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 238.047.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 62.996.000,00
 • Diğer Borçlar 429.602.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.273.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 389.329.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.021.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 171.732.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 781.605.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 49.795.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 731.810.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.699.000,00
 • ARA TOPLAM 1.954.615.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 592.308.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.058.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.058.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 105.135.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 396.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 483.719.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 133.555.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 350.164.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.546.923.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.448.846.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.893.658.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 259.786.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -379.897.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 239.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.051.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -28.051.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.051.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 312.256.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.398.758.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 330.567.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.555.188.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.995.769.000,00

Kredi Hesaplama