FİNANS

isbir holding - isbir - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.744.889.867,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 537.476.462,00
 • Finansal Yatırımlar 23.512.875,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 23.512.875,00
 • Ticari Alacaklar 589.861.307,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 589.861.307,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.750.290,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.750.290,00
 • Türev Araçlar 16.615.784,00
 • Stoklar 467.519.246,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 58.100.942,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 48.949,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 43.004.012,00
 • ARA TOPLAM 1.744.889.867,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 667.234.509,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.578.031,00
 • Maddi Duran Varlıklar 553.030.193,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 35.815,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.076.841,00
 • - Şerefiye 11.096.270,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.980.571,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.610.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.610.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.412.124.376,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.082.208.528,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 731.130.580,00
 • - Banka Kredileri 700.426.176,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 250.979.083,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 250.979.083,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.996.716,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.173.909,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.846.668,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.355.347,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.355.347,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.726.225,00
 • ARA TOPLAM 1.082.208.528,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 283.529.939,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 241.831.790,00
 • Banka Kredileri 184.184.100,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 57.647.690,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.916.197,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.916.197,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.770.952,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.365.738.467,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.046.385.909,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 816.534.579,00
 • Ödenmiş Sermaye 32.387.040,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.423.997,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.383.562,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 154.885.996,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 212.542.149,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 225.680.191,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.997.575,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -13.138.042,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.156.776,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 225.292.466,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 154.229.717,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 229.851.330,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.412.124.376,00

Kredi Hesaplama