FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

isbir holding - isbir - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.891.782.435,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 620.793.476,00
 • Finansal Yatırımlar 75.775.528,00
 • Ticari Alacaklar 969.525.399,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 969.525.399,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.498.645,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.498.645,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 990.145.359,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 126.754.496,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.989.719,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.299.813,00
 • ARA TOPLAM 2.891.782.435,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.523.792.665,00
 • Finansal Yatırımlar 3.346.024,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 43.917.388,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.834.256.388,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 372.922,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 229.147.792,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 48.764.012,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 48.764.012,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 143.534.872,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.640.474,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.415.575.100,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.812.147.264,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.174.441.725,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 1.132.712.617,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 396.474.764,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 396.474.764,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.485.418,00
 • Diğer Borçlar 2.389.425,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.389.425,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.211.941,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 162.888.631,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.485.537,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.025.630,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.025.630,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.744.193,00
 • ARA TOPLAM 1.812.147.264,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 315.248.787,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 274.913.870,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 39.533.299,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.533.299,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 801.618,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.127.396.051,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.288.179.049,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.565.209.032,00
 • Ödenmiş Sermaye 32.387.040,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 82.547.037,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.744.913,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 302.563.787,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 602.613.639,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 602.613.639,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.027.463,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.884.580,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -11.884.580,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 162.900.820,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.236.269.429,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 161.556.773,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 722.970.017,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.415.575.100,00