FİNANS

isbir holding - isbir - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.324.090.671,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 456.621.049,00
 • Finansal Yatırımlar 170.729.271,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 170.729.271,00
 • Ticari Alacaklar 789.789.452,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 789.789.452,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.536.115,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.536.115,00
 • Türev Araçlar 3.261.365,00
 • Stoklar 700.763.172,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 95.485.874,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.805.766,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 77.098.607,00
 • ARA TOPLAM 2.324.090.671,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.671.923.539,00
 • Finansal Yatırımlar 1.430.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20.331.389,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.547.798.873,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 141.906,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.446.237,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.446.237,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.585.735,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.996.014.210,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.308.726.517,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 949.586.408,00
 • - Banka Kredileri 912.782.962,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 260.193.215,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 260.193.215,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.357.507,00
 • Diğer Borçlar 2.481.911,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.481.911,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 4.596.173,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 50.380.128,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 531.341,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.036.942,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.036.942,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.562.892,00
 • ARA TOPLAM 1.308.726.517,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 482.119.754,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 325.410.642,00
 • Banka Kredileri 285.139.972,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.270.670,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 33.007.571,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.007.571,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 123.690.541,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.790.846.271,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.205.167.939,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.710.231.358,00
 • Ödenmiş Sermaye 32.387.040,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.384.144,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.383.562,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 152.785.264,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 782.155.223,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 800.105.769,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.734.636,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -17.950.546,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.431.188,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 405.699.104,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 285.772.957,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 494.936.581,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.996.014.210,00

Kredi Hesaplama