FİNANS

isbir holding - isbir - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.202.321.343,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 475.283.856,00
 • Finansal Yatırımlar 37.266.810,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 37.266.810,00
 • Ticari Alacaklar 757.617.655,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 757.617.655,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.335.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.335.817,00
 • Türev Araçlar 9.309.514,00
 • Stoklar 776.566.734,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.838.767,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 281.959,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 83.820.231,00
 • ARA TOPLAM 2.202.321.343,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 720.698.119,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.578.031,00
 • Maddi Duran Varlıklar 607.232.104,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 37.531,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.759.621,00
 • - Şerefiye 11.096.270,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.663.351,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.158.769,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.923.019.462,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.200.099.498,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 962.417.340,00
 • - Banka Kredileri 932.015.765,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 172.355.334,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 172.355.334,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.671.520,00
 • Diğer Borçlar 3.977.665,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.977.665,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.334.016,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.844.386,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.928.702,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.928.702,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.570.535,00
 • ARA TOPLAM 1.200.099.498,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 420.057.647,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 376.237.552,00
 • Banka Kredileri 314.842.632,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 61.394.920,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.325.160,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.325.160,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.483.935,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.620.157.145,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.302.862.317,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.013.080.078,00
 • Ödenmiş Sermaye 32.387.040,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.382.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.383.562,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 152.715.933,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 205.518.713,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 222.767.598,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.785.022,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -17.248.885,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.425.019,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 382.760.731,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 188.273.375,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 289.782.239,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.923.019.462,00

Kredi Hesaplama