FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

isik plastik - iskpl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 624.927.593,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 95.622.399,00
 • Finansal Yatırımlar 2.200.888,00
 • Ticari Alacaklar 300.178.969,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.491.491,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 297.687.478,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.189.101,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.189.101,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 199.664.933,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.280.779,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.790.524,00
 • ARA TOPLAM 624.927.593,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.196.614.271,00
 • Finansal Yatırımlar 166.039,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.861.544,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.861.544,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 976.129.110,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.611.214,00
 • - Şerefiye 45.235.213,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.376.001,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.201.521,00
 • Diğer Duran Varlıklar 32,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.821.541.864,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 486.885.260,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 175.779.165,00
 • - Banka Kredileri 152.157.540,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 106.222.046,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 140.202.833,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.144.758,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 137.058.075,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.224.784,00
 • Diğer Borçlar 29.522.849,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.846.753,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 956.658,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 946.911,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 946.911,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.183.261,00
 • ARA TOPLAM 486.885.260,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.456.536,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 139.666.471,00
 • Banka Kredileri 75.302.600,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 64.363.871,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.940.972,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.329.032,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.329.032,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.520.061,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 652.341.796,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.169.200.068,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.169.200.068,00
 • Ödenmiş Sermaye 212.918.465,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 855.205.388,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33.743.157,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 33.743.157,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.871.314,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.952.653,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.952.653,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.097.372,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.093.525,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 103.028.577,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.821.541.864,00