FİNANS

isik plastik - iskpl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 371.708.375,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.968.101,00
 • Finansal Yatırımlar 1.276.959,00
 • Ticari Alacaklar 181.691.269,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.933.135,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 179.758.134,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.306.372,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.529.013,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.777.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 113.814.134,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.771.174,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.163,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.874.203,00
 • ARA TOPLAM 371.708.375,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 548.402.186,00
 • Finansal Yatırımlar 58.995,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.878.798,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.878.798,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 490.534.982,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.661.558,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.849.062,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 26,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 920.110.561,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.764.693,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 148.156.160,00
 • - Banka Kredileri 142.953.755,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.220.451,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 72.424.393,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.831.730,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 65.592.663,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.883.546,00
 • Diğer Borçlar 105.437,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.957.641,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 670.565,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.346.500,00
 • ARA TOPLAM 250.764.693,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.390.096,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.193.286,00
 • Banka Kredileri 6.023.537,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.169.749,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.887.727,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.887.727,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.309.083,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 280.154.789,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 639.955.772,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 639.955.772,00
 • Ödenmiş Sermaye 212.918.465,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 273.898.457,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 273.898.457,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.729.030,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.942.507,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.942.507,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.566.926,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 52.977.749,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 97.536.682,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 920.110.561,00

Kredi Hesaplama