FİNANS

isik plastik - iskpl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 410.835.481,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.075.280,00
 • Finansal Yatırımlar 3.713.968,00
 • Ticari Alacaklar 179.147.937,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.173.654,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 175.974.283,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.203.007,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.079.332,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.675,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 169.866.535,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.170.063,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.318,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.654.373,00
 • ARA TOPLAM 410.835.481,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 313.526.676,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.221.839,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.221.839,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 273.456.438,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.488.616,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.913.036,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.646.946,00
 • Diğer Duran Varlıklar 32,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 724.362.157,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 270.909.385,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 99.516.298,00
 • - Banka Kredileri 95.590.249,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 40.814.827,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 108.930.888,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.575.122,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 102.355.766,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.779.516,00
 • Diğer Borçlar 105.872,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 105.872,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.422.170,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.975.507,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.349.707,00
 • ARA TOPLAM 270.909.385,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.385.155,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.511.521,00
 • Banka Kredileri 14.683.830,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.827.691,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.873.634,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.873.634,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 301.294.540,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 423.067.617,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 423.067.617,00
 • Ödenmiş Sermaye 212.918.465,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.518.285,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 90.518.285,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.495.192,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -373.705,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -373.705,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.566.926,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 52.977.749,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 61.459.897,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 724.362.157,00

Kredi Hesaplama