FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

karel elektronik - karel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.391.472.060,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 234.577.594,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.701.247.598,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 105.949,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.701.141.649,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.729.002,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.729.002,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.649.787.819,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 772.146.475,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.324.114,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.659.458,00
 • ARA TOPLAM 4.391.472.060,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.407.334.701,00
 • Finansal Yatırımlar 25.086.884,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 554.333,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 408.484.702,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 626.243.147,00
 • - Şerefiye 74.778.281,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 551.464.866,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.781.840,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 134.878.610,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.798.806.761,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.292.853.068,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.165.458.944,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 528.711.659,00
 • Banka Kredileri 1.696.009.751,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.060.435.378,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 96.911,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.060.338.467,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 154.956.048,00
 • Diğer Borçlar 9.681.571,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.681.571,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 176.726.431,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.634.061,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 101.373.432,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 78.416.319,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.957.113,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.229.817,00
 • ARA TOPLAM 4.292.853.068,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 378.469.209,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 155.909.612,00
 • Banka Kredileri 7.412.942,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 148.496.670,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.345.198,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 156.417.683,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 156.417.683,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.796.716,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.671.322.277,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.127.484.484,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 953.295.668,00
 • Ödenmiş Sermaye 402.942.765,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 269.959.929,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.454.980,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -69.097.860,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -69.097.860,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -69.097.860,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 130.168.339,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 129.858.713,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 309.626,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.938.957,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 408.439.533,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -208.510.975,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 174.188.816,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.798.806.761,00