FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kerevitas gida - kervt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.433.143.427,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 167.681.172,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.728.686.741,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.533.704.531,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.194.982.210,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.851.408.340,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.761.102.868,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90.305.472,00
 • Türev Araçlar 1.524.000,00
 • Stoklar 2.205.923.506,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 162.535.166,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 64.132.814,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 251.251.688,00
 • ARA TOPLAM 7.433.143.427,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.500.810.295,00
 • Finansal Yatırımlar 31.017,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.830.979,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.830.979,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 504.921.210,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.790.254.825,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.557.553,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.369.226,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 84.100.963,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.933.953.722,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.816.794.209,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.475.584.863,00
 • - Banka Kredileri 1.412.593.119,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.066.444.306,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.960.697,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.037.483.609,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 82.290.137,00
 • Diğer Borçlar 614.307.998,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 614.084.586,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 223.412,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 192.057.370,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 142.606.960,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 133.187.260,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 80.761.227,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 52.426.033,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 110.315.315,00
 • ARA TOPLAM 5.816.794.209,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.281.419.082,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 412.310.887,00
 • Banka Kredileri 276.286.602,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 136.024.285,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 543.988.409,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.243.909,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 213.078.130,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 213.078.130,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 107.797.747,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.098.213.291,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.835.740.431,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.364.540.118,00
 • Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -758.537.494,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.315.746.907,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.315.746.907,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -70.440.944,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 434.640.073,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 434.640.073,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.285.168.886,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 387.440.822,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 471.200.313,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.933.953.722,00