FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

konya kagit - konka - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.207.837.507,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 326.898.129,00
 • Finansal Yatırımlar 92.000.001,00
 • Ticari Alacaklar 431.972.561,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.617.035,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 427.355.526,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 83.571.789,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 79.878.405,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.693.384,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 230.208.061,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.663.544,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.523.422,00
 • ARA TOPLAM 1.207.837.507,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.106.726.313,00
 • Finansal Yatırımlar 157.704.138,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 508.908.019,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 829.036.563,00
 • Maddi Duran Varlıklar 594.556.274,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.231.930,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.688.265,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.314.563.820,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.741.523,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.250.460,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.621.179,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 47.320.038,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.418.639,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.901.399,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.311.446,00
 • Diğer Borçlar 1.143.377,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.143.377,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.082,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 53.995.996,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.295.230,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.186.309,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 108.921,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.520.928,00
 • ARA TOPLAM 165.741.523,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 318.353.938,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.397.662,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.863,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 284.900.563,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 484.095.461,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.830.468.359,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.830.468.359,00
 • Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 13.093.563,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 169.256.925,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 680.075.149,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 558.500.721,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.256.777,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 63.594.655,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 6.827.534,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 56.767.121,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 50.087.307,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.409.434.196,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 317.823.995,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.314.563.820,00