FİNANS

kordsa teknik tekstil - kords - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.421.641.751,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 482.470.529,00
 • Finansal Yatırımlar 241,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 241,00
 • Ticari Alacaklar 4.269.347.148,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 216.776.018,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.052.571.130,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 234.057.830,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 234.057.830,00
 • Türev Araçlar 21.575.687,00
 • Stoklar 5.851.046.110,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 259.660.132,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 92.124.844,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 211.359.230,00
 • ARA TOPLAM 11.421.641.751,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.284.605.232,00
 • Finansal Yatırımlar 1.205.030,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.205.030,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.633.780,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.633.780,00
 • Türev Araçlar 48.199.729,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 444.176.233,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.306.272.762,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.655.537.040,00
 • - Şerefiye 2.706.798.582,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.948.738.458,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.710.912,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.710.912,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 241.133.858,00
 • Diğer Duran Varlıklar 202.369.353,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.706.246.983,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.148.431.154,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.903.878.017,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.132.572.543,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.382.785.491,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 77.776.733,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.305.008.758,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.792.503,00
 • Diğer Borçlar 54.698.072,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.698.072,00
 • Türev Araçlar 8.910.833,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.795.349,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 43.827.956,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 210.474.292,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 169.823.457,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 40.650.835,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 321.515.785,00
 • ARA TOPLAM 8.140.250.841,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 8.180.313,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.906.966.125,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.543.083.861,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 26.592.163,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.641.364,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 270.880.434,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 265.547.897,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.332.537,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 548.556.583,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 497.211.720,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.055.397.279,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.650.849.704,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.850.216.400,00
 • Ödenmiş Sermaye 194.529.076,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.052.856,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.572.510,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.572.510,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.454.587,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.054.010.790,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.966.953.453,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -912.672.512,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -270.151,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 408.833.825,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.488.723.818,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.104.523.525,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.800.633.304,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.706.246.983,00

Kredi Hesaplama