FİNANS

kordsa teknik tekstil - kords - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.038.610.670,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 355.212.165,00
 • Finansal Yatırımlar 113,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 113,00
 • Ticari Alacaklar 1.648.080.161,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.416.635,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.571.663.526,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 103.405.301,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.405.301,00
 • Türev Araçlar 8.561.176,00
 • Stoklar 1.766.923.202,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.835.583,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 74.010.556,00
 • ARA TOPLAM 4.036.028.257,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.582.413,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.393.964.924,00
 • Finansal Yatırımlar 584.034,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 584.034,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.099.670,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.099.670,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 210.833.463,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.715.790.192,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.113.879.948,00
 • - Şerefiye 1.103.096.083,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.010.783.865,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.782.900,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.782.900,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 86.003.830,00
 • Diğer Duran Varlıklar 102.547.989,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.432.575.594,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.636.822.192,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.713.987.326,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 483.987.913,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.051.811.276,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.637.396,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.034.173.880,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.269.764,00
 • Diğer Borçlar 64.259.370,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 64.259.370,00
 • Türev Araçlar 19.390.126,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.596.289,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40.492.430,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 71.375.214,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 71.375.214,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 157.803.127,00
 • ARA TOPLAM 3.632.972.835,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 3.849.357,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.493.063.059,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 979.109.473,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 10.029.609,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 122.491.999,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 113.443.721,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 9.048.278,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 381.431.978,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.129.885.251,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.302.690.343,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.476.322.261,00
 • Ödenmiş Sermaye 194.529.076,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.052.856,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.744.159,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.744.159,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.282.938,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.397.765.797,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.963.092.909,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -565.327.112,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 171.866.392,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.117.130.373,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 498.233.608,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 826.368.082,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.432.575.594,00

Kredi Hesaplama