FİNANS

kordsa teknik tekstil - kords - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.855.991.934,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 964.502.336,00
 • Finansal Yatırımlar 59.622.548,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 59.622.548,00
 • Ticari Alacaklar 4.059.520.411,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 256.109.934,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.803.410.477,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 337.053.686,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 337.053.686,00
 • Türev Araçlar 223.614,00
 • Stoklar 5.660.688.260,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 363.324.119,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.355.175,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 367.701.785,00
 • ARA TOPLAM 11.855.991.934,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.624.709.688,00
 • Finansal Yatırımlar 1.774.286,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.774.286,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.900.583,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.900.583,00
 • Türev Araçlar 18.489.293,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 436.779.661,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.946.450.703,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.917.480.877,00
 • - Şerefiye 2.576.276.400,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.341.204.477,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.110.690,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 64.110.690,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 451.037.813,00
 • Diğer Duran Varlıklar 212.676.490,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 24.480.701.622,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.566.285.639,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.652.271.444,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.153.488.155,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.809.109.181,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 74.982.449,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.734.126.732,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.215.284,00
 • Diğer Borçlar 105.534.045,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 105.534.045,00
 • Türev Araçlar 11.135.940,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.719.481,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 117.650.523,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 255.669.182,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 209.055.937,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.613.245,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 358.149.513,00
 • ARA TOPLAM 8.547.942.748,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 18.342.891,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.579.187.893,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.181.126.416,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 44.981.776,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 29.605.882,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.787.816,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 338.247.269,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 334.893.970,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.353.299,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 429.807.119,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 540.631.615,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.145.473.532,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.335.228.090,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.214.232.137,00
 • Ödenmiş Sermaye 194.529.076,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.052.856,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.853.844,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.853.844,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -58.880.941,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.340.798.907,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.301.787.104,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -960.718.046,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -270.151,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 443.403.797,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.686.351.457,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 33.738.972,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.120.995.953,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 24.480.701.622,00

Kredi Hesaplama