FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kordsa teknik tekstil - kords - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.348.715.200,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.817.500.596,00
 • Finansal Yatırımlar 111.021.036,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 111.021.036,00
 • Ticari Alacaklar 5.653.899.306,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 332.600.200,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.321.299.106,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 577.992.869,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 577.992.869,00
 • Türev Araçlar 22.555.252,00
 • Stoklar 7.990.802.822,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 585.103.948,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 60.322.615,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 529.516.756,00
 • ARA TOPLAM 17.348.715.200,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 22.180.414.934,00
 • Finansal Yatırımlar 2.142.228,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.142.228,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 171.865.816,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 171.865.816,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 764.474.062,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.293.570.044,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.330.703.213,00
 • - Şerefiye 4.342.674.544,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.988.028.669,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 128.083.513,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 128.083.513,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.142.256.646,00
 • Diğer Duran Varlıklar 422.631.632,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 39.529.130.134,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.279.831.527,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.035.284.502,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 687.301.500,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.103.789.510,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 141.616.713,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.962.172.797,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 163.916.009,00
 • Diğer Borçlar 245.360.703,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 245.360.703,00
 • Türev Araçlar 48.254.556,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.804.629,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 135.633.989,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 277.740.667,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 266.137.431,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.603.236,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 524.885.010,00
 • ARA TOPLAM 12.238.971.075,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 40.860.452,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.665.254.402,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.628.007.071,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 6.348.343,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.884.424,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 441.000.493,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 323.076.072,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 117.924.421,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 652.412.931,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 897.601.140,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.945.085.929,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.584.044.205,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.045.549.756,00
 • Ödenmiş Sermaye 194.529.076,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.052.856,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.064.995.989,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -48.014.169,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -88.041.266,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.113.010.158,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.906.246.205,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 9.831.918.675,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -925.402.319,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -270.151,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 458.633.031,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.840.775.341,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 33.609.336,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.538.494.449,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 39.529.130.134,00