FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kordsa teknik tekstil - kords - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 14.742.007.463,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.712.468.307,00
 • Finansal Yatırımlar 91.639.021,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 91.639.021,00
 • Ticari Alacaklar 4.773.938.898,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 317.610.477,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.456.328.421,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 449.285.901,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 449.285.901,00
 • Türev Araçlar 3.400.830,00
 • Stoklar 6.839.959.506,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 433.552.431,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 47.477.693,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 390.284.876,00
 • ARA TOPLAM 14.742.007.463,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 20.234.106.634,00
 • Finansal Yatırımlar 1.969.244,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.969.244,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 113.040.134,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 113.040.134,00
 • Türev Araçlar 18.821.056,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 697.056.265,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.482.157.379,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.528.628.568,00
 • - Şerefiye 3.959.700.724,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.568.927.844,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 113.974.008,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 113.974.008,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.025.765.381,00
 • Diğer Duran Varlıklar 382.095.611,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 34.976.114.097,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.858.850.826,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.067.711.455,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 427.623.845,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.375.239.130,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 76.598.491,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.298.640.639,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 81.854.474,00
 • Diğer Borçlar 142.825.312,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 142.825.312,00
 • Türev Araçlar 7.550.407,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 139.872.061,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 239.839.144,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 203.873.470,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.965.674,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 331.893.469,00
 • ARA TOPLAM 11.829.284.852,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 29.565.974,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.056.588.030,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.120.941.821,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 46.424.861,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.409.611,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 437.846.681,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 364.294.960,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 73.551.721,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 595.521.083,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 818.443.973,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.915.438.856,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.060.675.241,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.844.248.184,00
 • Ödenmiş Sermaye 194.529.076,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.052.856,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.787.801.476,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -51.654.215,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -91.681.312,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.839.455.691,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.015.748.482,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 8.967.964.364,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -951.945.731,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -270.151,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 444.065.124,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.672.019.932,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 183.323.316,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.216.427.057,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 34.976.114.097,00