FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

koza madencilik - kozaa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.268.291.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 982.384.000,00
 • Finansal Yatırımlar 9.315.360.000,00
 • Ticari Alacaklar 18.259.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.259.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 121.838.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 121.838.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 785.052.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.858.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 406.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.380.000,00
 • ARA TOPLAM 11.268.291.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.611.806.000,00
 • Finansal Yatırımlar 284.632.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.563.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.563.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 217.122.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.556.254.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.792.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.560.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 110.569.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 264.929.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 133.743.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.880.097.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.311.598.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.684.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 196.597.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.597.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.536.000,00
 • Diğer Borçlar 18.308.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.308.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.301.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 283.186.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 738.076.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 70.313.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 667.763.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.910.000,00
 • ARA TOPLAM 1.311.598.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 508.126.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.112.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.112.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 104.911.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 394.103.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 84.889.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 309.214.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.819.724.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.060.373.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.994.147.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 388.080.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 283.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.388.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.388.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.388.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 356.980.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.104.792.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.169.400.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.066.226.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.880.097.000,00

Kredi Hesaplama