FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

koroplast temizlik ambalaj - krpls - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 520.128.735,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.658.515,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 354.313.203,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.453.917,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 352.859.286,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 150.116.525,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.036.124,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.004.368,00
 • ARA TOPLAM 520.128.735,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 108.316.238,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 73.044.589,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.247.524,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 179.231,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 179.231,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.574.542,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 628.444.973,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 295.125.825,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.900.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.307.645,00
 • Banka Kredileri 59.900.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 206.009.953,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.963.308,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 183.046.645,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.123.768,00
 • Diğer Borçlar 10.410.804,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.479.867,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.930.937,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.902.204,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.471.451,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.471.451,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 295.125.825,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.506.784,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 313.632.609,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 314.812.364,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 314.812.364,00
 • Ödenmiş Sermaye 174.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.895.882,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.374,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.374,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 27.374,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 473.546,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.435.098,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 45.380.464,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 628.444.973,00