FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

karsu tekstil - krtek - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 843.996.745,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 99.127.305,00
 • Finansal Yatırımlar 59.542.413,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 59.542.413,00
 • Ticari Alacaklar 271.710.012,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 271.710.012,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.616.400,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.616.400,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 373.149.110,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.756.472,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.441.629,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.653.404,00
 • ARA TOPLAM 843.996.745,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 388.661.820,00
 • Finansal Yatırımlar 216.216,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.120,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.120,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.250.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 350.345.136,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 406.297,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 406.297,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.643.615,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.762.108,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.232.658.565,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 565.981.735,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 316.223.666,00
 • - Banka Kredileri 316.151.532,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 154.697.365,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.023.649,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 58.635.277,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.635.277,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.844.426,00
 • Diğer Borçlar 395.548,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.644,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 382.904,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.448.166,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.441.629,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 547.013,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 547.013,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.748.645,00
 • ARA TOPLAM 565.981.735,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.017.627,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 83.845.295,00
 • Banka Kredileri 49.108.056,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 34.737.239,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.172.332,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.172.332,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 669.999.362,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 562.659.203,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 562.659.203,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 119.440.585,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 119.440.585,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.020.149,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 256.513.130,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 141.168.220,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.232.658.565,00