FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kervan gida - krvgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.139.029.779,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 908.797.307,00
 • Finansal Yatırımlar 2.700.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.372.522.517,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.736.656,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.366.785.861,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 226.307.055,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.217.476,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 212.089.579,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.336.953.792,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 217.618.531,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 69.942.427,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 74.130.577,00
 • ARA TOPLAM 4.139.029.779,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.327.696.811,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 181.700,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 181.700,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.287.324,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.756.323.334,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 280.692.416,00
 • - Şerefiye 17.696.861,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.068.750,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 178.750.421,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 65.274.286,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 113.476.135,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.396.803,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.466.726.590,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.234.832.127,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.497.767.589,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 478.523.599,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 909.793.053,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.992.819,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 893.800.234,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 159.280.500,00
 • Diğer Borçlar 92.130.931,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.096.900,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 90.034.031,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.103.258,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.311.804,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.921.393,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.715.420,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.205.973,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.234.832.127,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 911.074.501,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 884.740.128,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.334.373,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.334.373,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.145.906.628,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.320.819.962,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.045.014.646,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 2.011.813,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 292.898.784,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 193.883.140,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 193.883.140,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -37.359.614,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 517.408.033,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 517.408.033,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88.532.472,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 444.610.231,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 265.622.413,00
 • Diğer Yedekler 2.500.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 275.805.316,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.466.726.590,00

Kredi Hesaplama