FİNANS

kutahya seker fabrikasi - ktskr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 373.032.955,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.867.024,00
 • Finansal Yatırımlar 150.251.553,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.897.736,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.817.645,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.091,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 40.068.042,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 99.713.945,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.344.788,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.234.655,00
 • ARA TOPLAM 373.032.955,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 653.748.985,00
 • Finansal Yatırımlar 26.586,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.958,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.958,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 273.200.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 380.505.372,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.069,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.069,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.026.781.940,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.193.884,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 110.980.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 110.980.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.577.538,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.577.538,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.801.281,00
 • Diğer Borçlar 1.457.547,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.759,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.445.788,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 407.433,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.739.364,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 210.324,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 210.324,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.397,00
 • ARA TOPLAM 125.193.884,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 135.570.801,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 155.367,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.537.084,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.199.523,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 337.561,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 124.878.350,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 260.764.685,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 766.017.255,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 766.017.255,00
 • Ödenmiş Sermaye 46.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 463.549.391,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 463.549.391,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.743.886,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -588.131,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -588.131,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.920.263,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.250.594,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 128.885.138,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.026.781.940,00

Kredi Hesaplama