FİNANS

kutahya seker fabrikasi - ktskr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 615.800.754,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 91.856.359,00
 • Finansal Yatırımlar 57.207.668,00
 • Ticari Alacaklar 10.452.726,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.452.726,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.814.240,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.673.521,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 140.719,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 388.629.232,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.606.348,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.234.181,00
 • ARA TOPLAM 615.800.754,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.420.602.503,00
 • Finansal Yatırımlar 33.466,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.958,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.958,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 570.200.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 850.335.838,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.241,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.241,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.036.403.257,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 217.359.692,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 98.250.345,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 98.250.345,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 55.749.613,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.749.613,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.105.433,00
 • Diğer Borçlar 927.813,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.180,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 919.633,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.845.086,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.239.508,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 218.406,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 218.406,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.488,00
 • ARA TOPLAM 217.359.692,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 298.522.507,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 155.367,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.805.642,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.264.871,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 540.771,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 283.561.498,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 515.882.199,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.520.521.058,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.520.521.058,00
 • Ödenmiş Sermaye 46.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 833.766.927,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 833.766.927,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.737.968,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -582.627,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -582.627,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.920.263,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 555.665.214,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 47.751.281,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.036.403.257,00

Kredi Hesaplama