FİNANS

kutahya seker fabrikasi - ktskr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 435.354.819,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 186.194.029,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.727.313,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.814.813,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 912.500,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 84.792.726,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 128.340.484,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.300.267,00
 • ARA TOPLAM 435.354.819,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 657.935.053,00
 • Finansal Yatırımlar 26.586,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.958,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.958,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 273.200.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 384.695.283,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.226,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.226,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.093.289.872,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 149.446.154,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 112.002.725,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 112.002.725,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.264.851,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.264.851,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.654.845,00
 • Diğer Borçlar 2.499.087,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 429.641,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.069.446,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.802.885,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.031.831,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 159.211,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 159.211,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 30.719,00
 • ARA TOPLAM 149.446.154,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.916.042,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 155.367,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.035.505,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.494.734,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 540.771,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 124.725.170,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 286.362.196,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 806.927.676,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 806.927.676,00
 • Ödenmiş Sermaye 46.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 462.778.464,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 462.778.464,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.514.813,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -588.131,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -588.131,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.920.263,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.250.594,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 170.566.486,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.093.289.872,00

Kredi Hesaplama