FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kuyas yatirim - kuyas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 498.924.944,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.221.279,00
 • Finansal Yatırımlar 5.413,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.413,00
 • Ticari Alacaklar 176.863.499,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 176.863.499,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.491.786,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.115.993,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.375.793,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.524.067,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 48.198.119,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.470.026,00
 • ARA TOPLAM 498.924.944,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 543.279.628,00
 • Finansal Yatırımlar 95.709,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 247.864,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 247.864,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 116.119.239,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 57.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 160.754.077,00
 • Maddi Duran Varlıklar 187.338.702,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 767.751,00
 • - Şerefiye 354.830,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 412.921,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 136.399,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.042.204.572,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.648.383,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.131.594,00
 • - Banka Kredileri 418.006,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.353.388,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.831.022,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.263.397,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.567.625,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.066.632,00
 • Diğer Borçlar 19.133.534,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.133.534,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 70.430.753,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.430.824,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 146.832,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.283.992,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.270.636,00
 • ARA TOPLAM 145.648.383,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 187.595.046,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.165.331,00
 • Banka Kredileri 23.854.134,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.311.197,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.415,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 47.229.780,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 516.978,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 516.978,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 113.675.542,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 333.243.429,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 708.961.143,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 707.546.361,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 894.854,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 145.824.481,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 145.824.481,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -265.678,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.164.690,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 295.758.471,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 167.803.410,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.414.782,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.042.204.572,00