FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kizilbuk gyo - kzbgy - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.572.978.679,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 106.685.319,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 102.322.610,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 102.295.471,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.139,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 305.102.862,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 305.088.323,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.539,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 832.349.161,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 563.913.015,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.752.742,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 224.765.985,00
 • ARA TOPLAM 1.572.978.679,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.499.576.405,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 152.622,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 152.622,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.338.503.196,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.853.020.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.635.242,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 218.998,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.072.555.084,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 451.351.656,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 70.445.904,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 263.661.384,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.727.999,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 237.933.385,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.198.791,00
 • Diğer Borçlar 62.859.683,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.859.683,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.057.887,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.843.177,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 214.710,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 46.128.007,00
 • ARA TOPLAM 451.351.656,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.607.429.567,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 80.415.356,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.526.206.061,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 808.150,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 808.150,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.058.781.223,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.013.773.861,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.013.773.861,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 663.836.985,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -235.309,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -235.309,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -235.309,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.343.865,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.734.543.626,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.696.715.306,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.072.555.084,00