FİNANS

logo yazilim - logo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.084.727.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 229.151.000,00
 • Finansal Yatırımlar 411.131.000,00
 • Ticari Alacaklar 387.441.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.067.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 386.374.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 245.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 245.000,00
 • Türev Araçlar 1.962.000,00
 • Stoklar 8.350.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.765.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.682.000,00
 • ARA TOPLAM 1.084.727.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.582.131.000,00
 • Finansal Yatırımlar 383.471.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.247.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.247.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 46.514.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.102.811.000,00
 • - Şerefiye 436.915.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 665.896.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.508.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.313.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.023.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.666.858.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.185.507.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.362.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 39.836.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 143.813.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.813.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 213.588.000,00
 • Diğer Borçlar 295.270.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 295.266.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.659.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.102.000,00
 • ARA TOPLAM 1.185.507.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 282.526.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 192.450.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 6.901.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 67.880.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.880.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.295.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.468.033.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.198.825.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.090.109.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.991.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.375.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.492.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.492.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 266.104.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 282.482.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -6.015.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -10.363.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.717.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 473.136.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 415.672.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 108.716.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.666.858.000,00

Kredi Hesaplama