FİNANS

logo yazilim - logo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 744.789.846,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 236.520.938,00
 • Finansal Yatırımlar 122.507.827,00
 • Ticari Alacaklar 327.253.574,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 944.717,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 326.308.857,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 69.121,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.121,00
 • Türev Araçlar 12.414.649,00
 • Stoklar 5.576.407,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.161.017,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.286.313,00
 • ARA TOPLAM 744.789.846,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.232.431.716,00
 • Finansal Yatırımlar 254.707.721,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.443.101,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.443.101,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.246.825,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 910.116.265,00
 • - Şerefiye 375.326.393,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 534.789.872,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.223.042,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.011.962,00
 • Diğer Duran Varlıklar 798.579,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.977.221.562,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 727.147.820,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.324.654,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.747.309,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 69.449.460,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 841.288,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.608.172,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 85.312.980,00
 • Diğer Borçlar 196.347.450,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.800,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 196.343.650,00
 • Türev Araçlar 241.934,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.264.315,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.366.327,00
 • ARA TOPLAM 727.147.820,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 265.311.010,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 182.878.771,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.878.552,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 58.765.981,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.765.981,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.787.706,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 992.458.830,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 984.762.732,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 896.771.796,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.991.336,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.125.022,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.562.073,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 194.418.298,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 221.629.953,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -7.744.748,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -19.466.907,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.716.879,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 473.135.675,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 239.417.021,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 87.990.936,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.977.221.562,00

Kredi Hesaplama