FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

logo yazilim - logo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.414.454.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 497.535.000,00
 • Finansal Yatırımlar 201.537.000,00
 • Ticari Alacaklar 547.375.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 762.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 546.613.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 57.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 34.635.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 73.621.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 59.694.000,00
 • ARA TOPLAM 1.414.454.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.981.852.000,00
 • Finansal Yatırımlar 802.010.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.073.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.073.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 317.603.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.787.128.000,00
 • - Şerefiye 823.169.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.963.959.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.331.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.467.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 10.133.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.396.306.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.402.549.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.305.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 70.632.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 221.880.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 221.880.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 289.940.000,00
 • Diğer Borçlar 509.135.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 509.131.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.209.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.660.000,00
 • ARA TOPLAM 2.402.549.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 463.564.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 262.414.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 615.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 169.794.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 169.794.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.741.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.866.113.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.530.193.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.236.133.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 641.682.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 174.728.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -35.344.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.344.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 479.793.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 491.149.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -11.102.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -254.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 481.120.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.036.884.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -35.515.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 294.060.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.396.306.000,00