FİNANS

makim makine - makim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 285.704.518,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.745.034,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 121.506.602,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 121.506.602,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.930.449,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.930.449,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 62.532.317,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.738.885,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27.226,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.224.005,00
 • ARA TOPLAM 285.704.518,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.141.987,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 131.522,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.522,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 388.935,00
 • Maddi Duran Varlıklar 63.012.256,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 462.129,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.812.224,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.334.921,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 360.846.505,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.362.718,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.630.036,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 637.663,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 28.782.046,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.782.046,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.630.828,00
 • Diğer Borçlar 931.683,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 931.683,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.109.145,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.612.019,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.499.912,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.491.915,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.007.997,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.236.057,00
 • ARA TOPLAM 91.362.718,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.797.309,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.340.463,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.133.210,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.133.210,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 118.160.027,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 242.686.478,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 242.686.478,00
 • Ödenmiş Sermaye 56.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.493.657,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.538.925,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.538.925,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.800.420,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 164.657.497,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.722.218,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 360.846.505,00

Kredi Hesaplama