FİNANS

makim makine - makim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 153.289.351,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.935.269,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 59.279.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.279.640,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.244.709,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.244.709,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 40.130.903,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.868.345,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.204,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.815.281,00
 • ARA TOPLAM 153.289.351,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 44.954.423,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 124.145,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 124.145,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 388.935,00
 • Maddi Duran Varlıklar 36.232.505,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 327.496,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 327.496,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.887.781,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.887.781,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.346.273,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 198.243.774,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.362.374,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 343.675,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.732.718,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.732.718,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.409.166,00
 • Diğer Borçlar 1.499.139,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.499.139,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.241.167,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.617.279,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 963.910,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 653.369,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 519.230,00
 • ARA TOPLAM 41.362.374,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.384.205,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 429.456,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 429.456,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.954.749,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.954.749,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.746.579,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 152.497.195,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 152.497.195,00
 • Ödenmiş Sermaye 56.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.293.033,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.293.033,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.293.033,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.773.582,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 51.489.759,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 40.481.619,00
 • Diğer Yedekler 45.268,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 198.243.774,00

Kredi Hesaplama