FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

makim makine - makim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 481.245.856,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 72.978.080,00
 • Finansal Yatırımlar 3.078.236,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.078.236,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3.078.236,00
 • Ticari Alacaklar 255.355.741,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 255.355.741,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 710.214,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 710.214,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 115.592.962,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.529.171,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.001.452,00
 • ARA TOPLAM 481.245.856,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 277.018.746,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 307.889,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 307.889,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.787.994,00
 • Maddi Duran Varlıklar 207.919.344,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.521.966,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.521.966,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.596.117,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.674.139,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 758.264.602,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.600.509,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.874.859,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.621.852,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 136.376,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 60.873.498,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 60.873.498,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.698.340,00
 • Diğer Borçlar 2.346.504,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.346.504,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.984.210,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.049.814,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.764.869,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.889.105,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 875.764,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.995.650,00
 • ARA TOPLAM 165.600.509,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.959.463,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.456.200,00
 • Banka Kredileri 32.233.837,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 222.363,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.503.263,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.503.263,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 206.559.972,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 551.704.630,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 551.704.630,00
 • Ödenmiş Sermaye 56.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 184.692.391,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.897.687,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.897.687,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.897.687,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32.008.653,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 149.548.208,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 134.184.245,00
 • Diğer Yedekler 168.820,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 758.264.602,00