FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

makina takim - maktk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 454.838.418,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 349.145,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 115.825.423,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.761.571,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 113.063.852,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 126.240.589,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 125.879.005,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 361.584,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 206.915.267,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.502.666,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.328,00
 • ARA TOPLAM 454.838.418,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 684.340.706,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 580.646.105,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.355.691,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 745.400,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 141.028,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.139.179.124,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 261.962.479,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.701.749,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 72.988.422,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.172.972,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 71.815.450,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.192.593,00
 • Diğer Borçlar 5.975.066,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.975.066,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 92.178.027,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.637.284,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 36.295.338,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.295.338,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.994.000,00
 • ARA TOPLAM 261.962.479,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 148.498.417,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 54.556.840,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.556.840,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 46.018.929,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 410.460.896,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 728.718.228,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 728.718.228,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.411.900.966,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 896.031,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.967.691,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.967.691,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -39.138.929,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.334.391,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.010.753.608,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 106.372.757,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.139.179.124,00