FİNANS

manas enerji yonetimi - manas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 228.971.035,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.858.521,00
 • Finansal Yatırımlar 1.832.687,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 1.832.687,00
 • Ticari Alacaklar 62.733.283,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 872.226,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.861.057,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.508.407,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.867.230,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 641.177,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 106.556.266,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.641.779,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.840.092,00
 • ARA TOPLAM 228.971.035,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 121.305.060,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.449.590,00
 • Maddi Duran Varlıklar 82.363.923,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.015.118,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.816.288,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 585.351,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 585.351,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 350.276.095,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.569.278,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.298.641,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.028.957,00
 • Banka Kredileri 47.102.987,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.153.764,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.153.764,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.217.293,00
 • Diğer Borçlar 649.479,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 626.220,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.259,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 38.805.736,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.550.646,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 890.643,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 660.003,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.394.808,00
 • ARA TOPLAM 166.569.278,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.607.365,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.846.087,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.301.063,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.301.063,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.460.215,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 208.176.643,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 142.099.452,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 142.099.452,00
 • Ödenmiş Sermaye 82.764.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.470.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.216.789,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 18.216.789,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.146.556,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 430.709,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 26.250.481,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.967.473,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 350.276.095,00

Kredi Hesaplama