FİNANS

manas enerji yonetimi - manas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 138.272.135,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.540.748,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 57.943.131,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.752,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.915.379,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 613.446,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 194.528,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 418.918,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 39.423.888,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.319.933,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 430.989,00
 • ARA TOPLAM 138.272.135,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 92.790.019,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.661.509,00
 • Maddi Duran Varlıklar 68.423.989,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 68.423.989,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.980.238,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.980.238,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 491.807,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 491.807,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 231.062.154,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.249.653,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.944.816,00
 • - Banka Kredileri 26.859.543,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.037.481,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 28.613.055,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.613.055,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 921.080,00
 • Diğer Borçlar 327.067,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 315.593,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.474,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.271.069,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.113.359,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 488.267,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 625.092,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.021.726,00
 • ARA TOPLAM 81.249.653,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.637.484,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.022.284,00
 • Banka Kredileri 21.880.178,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 142.106,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.771.582,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.771.582,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.843.618,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 108.887.137,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 122.175.017,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 122.175.017,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.495.635,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.495.635,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.996.448,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 430.709,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.964.513,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.064.160,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 231.062.154,00

Kredi Hesaplama