FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

manas enerji yonetimi - manas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 275.432.919,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.971.520,00
 • Finansal Yatırımlar 2.607.167,00
 • Ticari Alacaklar 50.830.103,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 892.667,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.937.436,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 969.597,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 568.162,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 401.435,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 155.733.484,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 55.920.961,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.400.087,00
 • ARA TOPLAM 275.432.919,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 128.856.189,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.650.392,00
 • Maddi Duran Varlıklar 81.669.571,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.324.913,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.324.913,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 419.900,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 419.900,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 404.289.108,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.725.515,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 99.148.711,00
 • - Banka Kredileri 91.419.902,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.967.427,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.716.564,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.716.564,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.181.056,00
 • Diğer Borçlar 6.006.909,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.993.220,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.689,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 36.407.791,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.398.109,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.738.106,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 660.003,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.898.948,00
 • ARA TOPLAM 220.725.515,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.746.462,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.660.776,00
 • Banka Kredileri 24.933.379,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 727.397,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.119.729,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.119.729,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.965.957,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 256.471.977,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 147.817.131,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 147.817.131,00
 • Ödenmiş Sermaye 82.764.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.470.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.982.895,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.982.895,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.315.031,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 853.819,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.837.937,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.908.480,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 404.289.108,00