FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tureks turunc madencilik - marbl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.378.843.923,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 324.802.722,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 225.795.733,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.951.941,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 183.843.792,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.627.921,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 381.076,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.246.845,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 697.379.951,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 83.997.220,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.240.376,00
 • ARA TOPLAM 1.378.843.923,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.012.632.043,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.943.327,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.943.327,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.208.099,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 89.634.515,00
 • Maddi Duran Varlıklar 553.705.922,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 147.706.152,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.917,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.372.230,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.391.475.966,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 698.997.036,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 185.067.021,00
 • - Banka Kredileri 113.357.042,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 51.166.355,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 280.693.282,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.314.738,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 268.378.544,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.764.399,00
 • Diğer Borçlar 13.734.037,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.519.568,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.214.469,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 124.490.981,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.080.961,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.271.487,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 27.809.474,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 698.997.036,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 241.524.129,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 187.115.987,00
 • Banka Kredileri 49.200.738,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 137.915.249,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.165.298,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.165.298,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 39.242.844,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 940.521.165,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.450.954.801,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.450.954.801,00
 • Ödenmiş Sermaye 228.600.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 28.150.438,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 453.145.800,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 124.977.076,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 124.977.076,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.402.549,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 441.988.232,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 441.988.232,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.396.546,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.656.567,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 129.040.142,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.391.475.966,00