FİNANS

mavi giyim - mavi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.784.748.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.244.612.000,00
 • Finansal Yatırımlar 58.150.000,00
 • Ticari Alacaklar 870.657.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 870.657.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.410.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.216.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.194.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.307.586.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 196.142.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 82.365.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.987.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 43.204.000,00
 • ARA TOPLAM 6.784.748.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.857.996.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.575.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.575.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 395.452.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 662.644.000,00
 • - Şerefiye 477.376.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.036.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 212.933.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.642.744.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.443.597.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.673.464.000,00
 • - Banka Kredileri 813.247.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 217.297.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.960.521.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 323.941.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.636.580.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 203.020.000,00
 • Diğer Borçlar 39.762.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 39.721.000,00
 • Türev Araçlar 17.698.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 81.668.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 82.191.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 124.343.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.829.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 105.514.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 43.633.000,00
 • ARA TOPLAM 5.443.597.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 467.199.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 289.816.000,00
 • Banka Kredileri 289.816.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 34.009.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 61.122.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.122.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.772.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.910.796.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.731.948.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.591.537.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 99.314.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.388.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.388.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.388.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 529.961.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 544.118.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -14.157.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 552.316.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.439.375.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 140.411.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.642.744.000,00

Kredi Hesaplama