FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mavi giyim - mavi - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.145.534.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.854.266.000,00
 • Finansal Yatırımlar 62.887.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.312.208.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.312.208.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.449.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.449.000,00
 • Türev Araçlar 2.751.000,00
 • Stoklar 3.609.344.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 218.360.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 119.365.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.978.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.291.000,00
 • ARA TOPLAM 10.145.534.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.752.271.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.690.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.690.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.212.903.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.112.174.000,00
 • - Şerefiye 785.949.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 326.225.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.003.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.897.805.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.126.023.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.328.771.000,00
 • - Banka Kredileri 104.249.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 73.838.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.398.175.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 385.058.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.013.117.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 517.943.000,00
 • Diğer Borçlar 147.281.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 147.240.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 156.647.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 230.636.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 194.272.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.225.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 160.047.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.460.000,00
 • ARA TOPLAM 6.126.023.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.103.724.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 928.985.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 343.581.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 577.267.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.614.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 101.459.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 101.459.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.790.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.229.747.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.668.058.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.307.139.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 198.628.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 709.938.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.498.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.498.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.498.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 346.403.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 344.339.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 2.064.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 174.477.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.108.668.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.783.892.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 360.919.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.897.805.000,00