FİNANS

mavi giyim - mavi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.546.504.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.263.030.000,00
 • Finansal Yatırımlar 56.163.000,00
 • Ticari Alacaklar 897.032.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 897.032.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 113.544.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 113.544.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.823.380.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 314.882.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 163.979.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.558.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 41.915.000,00
 • ARA TOPLAM 5.546.504.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.715.036.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.171.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.171.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 343.401.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 651.683.000,00
 • - Şerefiye 471.538.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.944.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 217.805.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.261.540.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.292.865.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.207.532.000,00
 • - Banka Kredileri 915.545.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 99.620.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.325.723.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 434.560.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.891.163.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 237.090.000,00
 • Diğer Borçlar 42.109.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.068.000,00
 • Türev Araçlar 1.136.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 70.344.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 151.657.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 118.399.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.635.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 99.764.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.255.000,00
 • ARA TOPLAM 4.292.865.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 566.050.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 435.975.000,00
 • Banka Kredileri 170.436.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 265.539.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.109.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 40.597.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 40.597.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.893.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.858.915.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.402.625.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.277.421.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 99.314.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.293.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.293.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.293.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 514.817.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 515.691.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -874.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 547.521.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.144.048.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 125.204.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.261.540.000,00

Kredi Hesaplama