FİNANS

mavi giyim - mavi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.399.692.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.539.947.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 590.313.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 590.313.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.258.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.258.000,00
 • Türev Araçlar 38.542.000,00
 • Stoklar 1.004.407.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 157.057.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 100.285.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.967.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.201.000,00
 • ARA TOPLAM 3.399.692.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.346.445.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.535.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.535.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 289.522.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 520.764.000,00
 • - Şerefiye 378.018.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 20.821.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 52.705.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.746.137.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.986.065.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.042.329.000,00
 • - Banka Kredileri 785.401.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 191.834.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.321.328.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 228.823.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.092.505.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 90.364.000,00
 • Diğer Borçlar 134.763.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 108.427.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.336.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 29.284.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 101.435.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 54.009.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.490.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 40.519.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.719.000,00
 • ARA TOPLAM 2.986.065.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 327.533.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 272.120.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 272.120.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 139.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.037.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.037.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.411.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.313.598.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.432.539.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.332.193.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.293.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.293.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.293.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 424.767.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 395.090.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 29.677.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 597.178.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 288.870.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 100.346.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.746.137.000,00

Kredi Hesaplama