FİNANS

meditera tibbi malzeme - medtr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 436.009.421,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 244.574.518,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 84.663.420,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 978.388,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 83.685.032,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.888.425,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.919.497,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.968.928,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 77.999.686,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.453.066,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.590.624,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.430.306,00
 • ARA TOPLAM 436.009.421,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 94.771.004,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.789,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.789,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.340.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 82.824.335,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 611.705,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 611.705,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.582.525,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 530.780.425,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.039.821,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 999.957,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.059.435,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 57.357.793,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.784.196,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.573.597,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.506.518,00
 • Diğer Borçlar 488.239,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 488.239,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.026.902,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.047.316,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.553.661,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.319.451,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 234.210,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 100.039.821,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.791.861,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.561.712,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.679.479,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.679.479,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.550.670,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 118.831.682,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 411.948.743,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 411.948.743,00
 • Ödenmiş Sermaye 27.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 167.097.916,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 29.952.873,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 29.952.873,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 123.602,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.239.538,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 150.961.407,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 27.697.009,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 530.780.425,00

MEDITERA TIBBI MALZEME Haberleri

Tümü