FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

meditera tibbi malzeme - medtr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.080.395.740,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 149.999.615,00
 • Finansal Yatırımlar 275.122.914,00
 • Ticari Alacaklar 289.829.046,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.594.980,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 272.234.066,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.139.094,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.139.094,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 275.409.548,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.866.116,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.820.678,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.208.729,00
 • ARA TOPLAM 1.080.395.740,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 812.530.483,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 57.680,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.680,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.769.380,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 36.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 756.870.984,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 930.858,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 930.858,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.892.926.223,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 284.722.189,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 26.164.627,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 202.760.285,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.066,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 202.742.219,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.623.493,00
 • Diğer Borçlar 2.939.979,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.939.979,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.509.814,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.723.991,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.650.558,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 73.433,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 284.722.189,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.456.700,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.272.823,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.533.015,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.533.015,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.650.862,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 413.178.889,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.479.747.334,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.474.124.310,00
 • Ödenmiş Sermaye 119.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 358.363.983,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 370.472.069,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 181.671.864,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 181.671.864,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -934.581,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.241.874,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 30.241.874,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 124.402.932,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 324.811.063,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 25.866.171,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.623.024,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.892.926.223,00