FİNANS

meditera tibbi malzeme - medtr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 712.821.385,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 221.694.010,00
 • Finansal Yatırımlar 133.789.858,00
 • Ticari Alacaklar 161.194.844,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.171.324,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 151.023.520,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.333.998,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.333.998,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 132.144.090,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.114.057,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.550.528,00
 • ARA TOPLAM 712.821.385,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 108.691.312,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.708,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.708,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.500.266,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.555.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 85.207.967,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 639.429,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 639.429,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.202.318,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 821.512.697,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 167.887.082,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.722.141,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 128.342.450,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.114.368,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 127.228.082,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.534.118,00
 • Diğer Borçlar 894.653,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 894.653,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.019.579,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.509.446,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.864.695,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.630.485,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 234.210,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 167.887.082,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.199.506,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 42.384.179,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.409.716,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.409.716,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.405.611,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 228.086.588,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 593.426.109,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 593.426.109,00
 • Ödenmiş Sermaye 119.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.920.176,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.254.923,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.254.923,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 425.652,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.041.881,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 157.860.213,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 164.348.916,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 821.512.697,00

Kredi Hesaplama