FİNANS

meditera tibbi malzeme - medtr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 720.124.872,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 97.757.756,00
 • Finansal Yatırımlar 266.080.129,00
 • Ticari Alacaklar 156.280.386,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.289.958,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 152.990.428,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.995.668,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.995.668,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 157.132.070,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.007.478,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.871.385,00
 • ARA TOPLAM 720.124.872,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 379.363.165,00
 • Finansal Yatırımlar 56.123.465,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.708,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.708,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.526.353,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.200.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 300.527.151,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 812.877,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 812.877,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.099.488.037,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 144.917.665,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.252.205,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 107.158.104,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.869.009,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 101.289.095,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.614.422,00
 • Diğer Borçlar 1.338.074,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.338.074,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.502.134,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.381.243,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.671.483,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.290.381,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 381.102,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 144.917.665,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.492.354,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.114.455,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.246.407,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.246.407,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.131.492,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 212.410.019,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 887.078.018,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 885.606.835,00
 • Ödenmiş Sermaye 119.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.906.374,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 188.432.521,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 188.432.521,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -129.522,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.320.518,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.320.518,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.041.881,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 157.860.213,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 297.045.328,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.471.183,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.099.488.037,00

Kredi Hesaplama