FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

metro petrol ve tesisleri - mepet - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 140.793.919,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 49.404.122,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 42.597.153,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.018.904,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.578.249,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.783.517,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 39.317.924,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.331.948,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 359.255,00
 • ARA TOPLAM 140.793.919,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.118.428.539,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 193.946,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.770.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.080.657.577,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.329.161,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41.479,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.477.855,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.259.222.458,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 319.480.587,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 120.243.769,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 39.064.220,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.988,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.005.232,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.200.363,00
 • Diğer Borçlar 131.886.605,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 113.188.415,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.698.190,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.390.236,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.185.605,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.582.527,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.286.920,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.295.607,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 319.480.587,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.171.492,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 284.610,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 83.693.553,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.861.495,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 76.832.058,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 405.652.079,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 853.570.379,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 853.570.379,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 47.388.834,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 47.388.834,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.191.202,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 543.282.055,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 543.282.055,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.259.473,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 88.014.141,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.259.222.458,00

Kredi Hesaplama