FİNANS

mercan kimya - mercn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 932.191.121,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 187.493.346,00
 • Finansal Yatırımlar 71.525.123,00
 • Ticari Alacaklar 350.359.522,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 350.359.522,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.027.373,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.626.988,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.400.385,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 254.758.663,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.870.211,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 215.547,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.941.336,00
 • ARA TOPLAM 932.191.121,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 383.960.975,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 72.593,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.593,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 103.059.225,00
 • Maddi Duran Varlıklar 258.574.429,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.423.849,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.830.879,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.316.152.096,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 575.808.385,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 431.980.465,00
 • - Banka Kredileri 401.712.685,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.335.372,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 64.285.947,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.285.947,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.689.479,00
 • Diğer Borçlar 4.096.069,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.096.069,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.920.038,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.129.058,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.339.349,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.149.357,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 189.992,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.654,00
 • ARA TOPLAM 575.808.385,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.160.012,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 48.493.489,00
 • Banka Kredileri 3.250.217,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.243.272,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.666.523,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.666.523,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 627.968.397,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 688.183.699,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 688.183.699,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.456.982,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 137.321.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 102.347.388,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 81.567.306,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.985.811,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 20.780.082,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.263.914,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 368.473.252,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.320.882,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.316.152.096,00

Kredi Hesaplama