FİNANS

mercan kimya - mercn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 627.529.957,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.004.693,00
 • Finansal Yatırımlar 76.379.961,00
 • Ticari Alacaklar 206.347.411,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 206.347.411,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.152.130,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.152.130,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 266.721.241,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.741.656,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 60.192,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.122.673,00
 • ARA TOPLAM 627.529.957,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 164.228.994,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.304,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.304,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.417.667,00
 • Maddi Duran Varlıklar 92.961.401,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.310.345,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.481.277,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 791.758.951,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 366.887.398,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 206.089.833,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 85.085.892,00
 • Banka Kredileri 200.076.605,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 45.898.216,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.898.216,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.260.520,00
 • Diğer Borçlar 1.475.192,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.475.192,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.818.311,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.426.143,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 822.098,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 519.588,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 302.510,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 366.887.398,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.027.353,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.789.049,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.238.304,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.238.304,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 389.914.751,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 401.844.200,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 401.844.200,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.456.982,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 137.321.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.578.366,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.071.818,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.071.818,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.650.184,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.715.043,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 152.166.114,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 42.606.414,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 791.758.951,00

Kredi Hesaplama