FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mercan kimya - mercn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.187.611.448,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 207.404.396,00
 • Finansal Yatırımlar 89.429.424,00
 • Ticari Alacaklar 450.762.807,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 450.762.807,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.114.919,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.771,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.093.148,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 335.228.339,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.683.539,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.009.884,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 40.978.140,00
 • ARA TOPLAM 1.187.611.448,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 612.335.600,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 109.044,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 109.044,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.343.921,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 220.471.954,00
 • Maddi Duran Varlıklar 330.022.084,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.574.819,00
 • - Şerefiye 18.145.479,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.429.340,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.813.778,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.799.947.048,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 893.463.351,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 664.963.300,00
 • - Banka Kredileri 575.690.392,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 67.320.942,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 113.721.991,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 113.721.991,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.213.859,00
 • Diğer Borçlar 4.207.632,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.207.632,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.677.668,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.526.049,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.831.910,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.596.795,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 235.115,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 893.463.351,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.348.411,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.473.487,00
 • Banka Kredileri 7.165.971,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.307.516,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 940.811.762,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 859.135.286,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 859.135.286,00
 • Ödenmiş Sermaye 190.370.946,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 137.321.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 137.993.107,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 137.993.107,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.479.031,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.426.084,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 41.426.084,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.193.555,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 226.447.267,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 120.383.046,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.799.947.048,00

Kredi Hesaplama