FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

menderes tekstil - mndrs - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.029.839.849,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 418.214.493,00
 • Finansal Yatırımlar 3.823.620,00
 • Ticari Alacaklar 961.866.635,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 394.315.655,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 567.550.980,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.104.247,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 563.127,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.541.120,00
 • Türev Araçlar 188.331,00
 • Stoklar 1.524.122.578,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.192.952,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.310.423,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.149.692,00
 • ARA TOPLAM 3.029.839.849,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.470.836.325,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 159.340,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 159.340,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 241.920.332,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 208.625.903,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.477.173.364,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.079.989,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 10.288.594,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.588,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.887.432,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.887.432,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 496.989.965,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.500.676.174,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.316.714.015,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 982.338.228,00
 • - Banka Kredileri 982.338.228,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 304.596.395,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.909.708,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 830.279.790,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 830.279.790,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 108.223.581,00
 • Diğer Borçlar 10.723.283,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.723.283,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 46.920.501,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.645.786,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.986.451,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25.604.504,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.381.947,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.316.714.015,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.871.392.187,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.037.898.635,00
 • Banka Kredileri 1.031.016.025,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.882.610,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.263.145,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 143.617.668,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 143.617.668,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 677.612.739,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.188.106.202,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.312.569.972,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.264.024.728,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.292.576,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 860.487,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 222.707.424,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.005.391.573,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.005.391.573,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 7.490.399,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.649.562,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 42.649.562,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.340.261,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 526.460.106,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 178.322.739,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 48.545.244,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.500.676.174,00

Kredi Hesaplama