FİNANS

mondi turkey - mndtr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.992.624.192,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.496.526,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.289.616.555,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.893.849,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.245.722.706,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 941.906,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 941.906,00
 • Türev Araçlar 18.024.919,00
 • Stoklar 642.881.981,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.053.728,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.608.577,00
 • ARA TOPLAM 1.992.624.192,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 643.262.393,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 998.583,00
 • Maddi Duran Varlıklar 461.636.245,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.637.848,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.637.848,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 91.156.264,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 91.156.264,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 72.769.790,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.635.886.585,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.645.212.185,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 730.737.458,00
 • - Banka Kredileri 719.457.769,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 781.374.829,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 196.015.980,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 585.358.849,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.091.798,00
 • Diğer Borçlar 5.257.891,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.539,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.222.352,00
 • Türev Araçlar 48.579.701,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.842.707,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.185.553,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.337.821,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.847.732,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.142.248,00
 • ARA TOPLAM 1.645.212.185,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.567.356,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.628.289,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 53.939.067,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 53.939.067,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.708.779.541,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 927.107.044,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 927.107.044,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 17.766.158,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -51.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.969.855,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.969.855,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.969.855,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.084.857,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 423.992.365,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 284.285.463,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.635.886.585,00

Kredi Hesaplama