FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mondi turkey - mndtr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.852.674.432,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 71.265.861,00
 • Finansal Yatırımlar 300.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.644.666.647,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.644.666.647,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.816.812,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.816.812,00
 • Türev Araçlar 1.932.420,00
 • Stoklar 1.019.284.637,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 45.900.376,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 57.212.096,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.295.583,00
 • ARA TOPLAM 3.852.674.432,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.793.866.951,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.612.383,00
 • Maddi Duran Varlıklar 981.967.528,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 981.967.528,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.118.737,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.118.737,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.844.529,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.844.529,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 709.640.808,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.646.541.383,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.154.284.938,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.021.591.506,00
 • - Banka Kredileri 985.719.839,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.811.958.069,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 560.918.909,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.251.039.160,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.331.112,00
 • Diğer Borçlar 40.267.559,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.539,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.232.020,00
 • Türev Araçlar 32.197.668,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.870.980,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 193.183,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 92.470.324,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 63.606.040,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.864.284,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 80.404.537,00
 • ARA TOPLAM 3.154.284.938,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 245.344.134,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.819.411,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 221.299.990,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 221.299.990,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 224.733,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.399.629.072,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.246.912.311,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.246.912.311,00
 • Ödenmiş Sermaye 349.680.269,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 197.031.831,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 17.766.158,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -51.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -214.253.304,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -214.253.304,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -214.253.304,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.675.370,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.512.000.661,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 340.063.270,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.646.541.383,00