FİNANS

mondi turkey - mndtr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.231.882.088,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 108.182.505,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.141.624.027,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 791.213,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.140.832.814,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.346.613,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.346.613,00
 • Türev Araçlar 1.496.491,00
 • Stoklar 876.846.362,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.594.901,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 70.823.016,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.968.173,00
 • ARA TOPLAM 3.231.882.088,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.371.183.570,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.364.272,00
 • Maddi Duran Varlıklar 908.338.671,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.412.318,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.538.848,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 37.538.848,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 377.561.565,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.603.065.658,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.480.315.138,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 934.903.493,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 882.197.293,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.313.526.020,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 365.050.616,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 948.475.404,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 53.509.438,00
 • Diğer Borçlar 349.709,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.539,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 314.170,00
 • Türev Araçlar 31.752.752,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.985.006,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.956.951,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 51.558.587,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 39.778.549,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.780.038,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 75.773.182,00
 • ARA TOPLAM 2.480.315.138,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 180.321.635,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.360.967,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.360.967,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 174.960.668,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 174.960.668,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.660.636.773,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.942.428.885,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.942.428.885,00
 • Ödenmiş Sermaye 349.680.269,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 225.179.236,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 17.766.158,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -51.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -125.433.364,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -125.433.364,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -125.433.364,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.084.857,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.509.443.769,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -53.240.096,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.603.065.658,00

Kredi Hesaplama